RAO HÔN PHỐI THÁNG 10-2020

01
– Rao lần 1: Ngày 27/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 04/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 11/10/2020.

Bên nam: Anh Phero NGUYỄN HOÀNG LONG HẢI.
Sinh ngày: 22/10/1981, tại Đông Nai.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Xuân Đường – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Giuse Nguyễn Long – và bà Maria Hoàng Thị Quý Ly.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chi: Maria NGUYỄN THỊ KIM SANG.
Sinh ngày: 31/10/1977, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Trước đã ở Giáo xứ Xóm Chiếu – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Như Công – và bà Maria Nguyễn Thị Xê


02
– Rao lần 1: Ngày 27/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 04/10/2020.

Bên nam: Anh Vincente: NGUYỄN MAI TRẦN.
Sinh năm: 1992, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Vincente Nguyễn Quí Thanh – và bà Maria Trần Bạch Tuyết.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria HUỲNH THỊ THÙY LINH. ( tân tòng )
Sinh năm: 1993, tại Mộc Hóa.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Mộc Hóa – Giáo Phận Mỹ Tho.
Con ông: Huỳnh Thanh Phong – và bà Nguyễn Thị Duyên.


03
– Rao lần 1: Ngày 27/09/2020.
– Rao lần 2: Ngày 04/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 11/10/2020.
Bên nam: Anh NGUYỄN TRẦN THANH NHÂN.

Sinh ngày:13/01/1996, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân. Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Thanh Nhàn – và bà Trần Ngọc Phương Thanh.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chi: Maria NGUYỄN THIỆN HƯƠNG GIANG.
Sinh ngày: 31/05/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Quang Thiện – và bà Maria Bùi Thị Thanh Hương.


04
– Rao lần 1: Ngày 04/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 18/10/2020.
Bên nam: Anh Giuse TRẦN HUY LIỆU.

Sinh năm: 1988.
Trước đã từng ở Giáo xứ Thiên Ân. Giáo Phận Saigon.
Con ông: Phanxico Xavie Trần Mạnh Phi – và bà Maria Hoàng Thị Hòa.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria NGUYỄN THỊ MỸ DÂN
Sinh năm: 1992,
Hiện đang ở tại Giáo xứ Hòa Lâm. Giáo phận Bà Rịa.
Con ông: Matthia Nguyễn Trung Dũng – và bà Lucia Huỳnh Thị Thu Hà.


05
– Rao lần 1: Ngày 04/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 18/10/2020.

Bên nam: Anh Antôn NGUYỄN VÕ DUY BẢO.
Sinh năm: 1987, tại Quảng Ngãi.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Võ Văn Nhi – và bà Maria Nguyễn Thị Phượng.
 XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Lucia NGUYỄN THỊ KIM NGỌC.
Sinh năm: 1995, tại Quảng Ngãi.
Hiện đang ở tại. Giáo xứ Thánh Tâm. Giáo Phận Kontum.
Con ông: Phero-Phaolo Nguyễn Văn Tâm – và bà Maria Ngô Thị Kim Yến.


06
– Rao lần 1: Ngày 04/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 18/10/2020.

Bên nam: Anh Giuse VŨ VĂN THẾ.
Sinh ngày: 07/01/1995, tại Nam Định.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Trước ở tại: Giáo xứ Tân Sa Châu – Giáo phận Bùi Chu.
Con ông: Giuse Vũ Vân Nghiên – và bà Maria Trần Thị Thắm.
   XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị Maria TRẦN THỊ QUỲNH ( tân tòng )
Sinh ngày: 20/08/1991, tại Lào Cai.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Trần Văn Tuấn – và bà Trần Thị Tuyết.


07
– Rao lần 1: Ngày 04/10/2020.

– Rao lần 2: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 18/10/2020
Bên nam: Anh Phero ĐẶNG THANH TRUNG ( tân tòng )

Sinh ngày: 11/09/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Gò Mây – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đặng Thanh Tài – và bà Hồ Thị Ngọc Anh.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂN.
Sinh ngày 26/09/1994, tại Bình Định.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Philiphe Huỳnh Văn Long – và bà Matta Nguyễn Thị Hoài Ninh.


08
– Rao lần 1: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 25/10/2020
Bên nam: Anh TÔ HOÀNG QUÂN.

Sinh ngày: 07/11/1996, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ…
Con ông: Tô Hoàng Việt – và bà Lê Thị Kim Nhung.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna TRƯƠNG BẢO TRÂM.
Sinh ngày: 05/09/1994, tại Quảng Nam.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Anton Trương Văn Tuấn – và bà Anna Đoàn Thị Kim Loan.


09
– Rao lần 1: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 25/10/2020.

Bên nam: Anh Phero BÙI VĂN TRUNG.
Sinh ngày: 07/03/1991, tại Nam Định.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Phero Bùi Đình Thục – và bà Maria Nguyễn Thị Tâm.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chi: Maria NGUYỄN ANH THƯ.
Sinh ngày: 15/04/2000, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Bình Thuận – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Phi – và bà Maria Bùi Lan Anh.


10
– Rao lần 1: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 25/10/2020.

Bên nam: Anh Phero HOÀNG TÍCH MẪN.
Sinh ngày: 20/12/1992, Tại Saigon
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Công Lý – Giáo phận Saigon.
Con ông: Phaolo Hoàng Tích Minh – và bà Maria Madalena Nguyễn Thị Thúy Nga.
  XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Teresa NGUYỄN THỊ THU HIỀN ( tân tòng )
Sinh ngày: 02/11/1992, tại Bình Định.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Sơn Hà – và bà Trần Thị Hiểu.


11
– Rao lần 1: Ngày 11/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 25/10/2020.

Bên nam: Anh LÊ NGỌC KHẢI HOÀN.
Sinh ngày: 20/10/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giá xứ Bình Thuận – Giáo phận Saigon.
Con ông: Lê Ngọc Ánh – và bà Phạm Thị Xuân.
  XIN KẾT BẠN VỚI
Chị: Teresa NGUYỄN ĐẶNG GIA HÂN.
Sinh ngày: 18/04/2001, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Phero Nguyễn Văn Ngọc – và bà Teresa Đặng Thị Kim Loan.


12
– Rao lần 1: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 01/11/2020.

Bên nam: Anh Vincente ĐẶNG THÁI SƠN.
Sinh ngày: 03/08/1996, tại Hà Nam.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường.
Con ông: Vincente Đặng Văn Tiến – và bà Anna Trần Thị Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị: Maria LÊ THỊ HÀ.
Sinh ngày: 05/09/1996, tại Hà Nam.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Gò Mây – Giáo phận Saigon.
Con ông: Vincente Lê Gia Trượng – và bà Maria Trần Thị Hòa.


13
– Rao lần 1: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 01/11/2020.
Bên nam: Anh Guise BÙI NGUYỄN PHI ANH.
Sinh ngày: 15/06/1990, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Bùi Anh Tuấn – và bà Maria Nguyễn Phi Phượng.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị: Maria NGUYỄN THỊ THU MAI ( tân tòng )
Sinh ngày: 04/08/1995, tại Bình Định.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Lạc Quang – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Minh Cảnh – và bà Đỗ Thị Bông.


14
– Rao lần 1: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 01/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 08/11/2020.
Bên nam: Anh Phero TRẦN THANH VŨ
Sinh ngày: 01/09/1987, tại Trà Vinh.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Phero Trần Ngọc Sự – và bà Maria Nguyễn Thị Thắm.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị Teresa DƯƠNG NGUYỄN SƠN KIM.
Sinh ngày: 15/02/1987, tại Bình Phước.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Dương Kim Sơn – và bà Teresa Nguyễn Thị Thông Đạt.


15
– Rao lần 1: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 01/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 08/11/2020.
Bên nam: Anh Gioan Bosco PHẠM MẠNH THI.
Sinh ngày: 03/07/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đaminh Trần Ngọc Liên – và bà Maria Nguyễn Thị Hoàng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG (dự tòng )
Sinh ngày: 12/03/1994, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Bình Thuận – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Trần Mỹ Khanh – và bà Huỳnh Thị Nớt.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,