GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP-SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 11-2020

01
– Rao lần 1: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 01/11/2020.

Bên nam: Anh Vincente ĐẶNG THÁI SƠN.
Sinh ngày: 03/08/1996, tại Hà Nam.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường.
Con ông: Vincente Đặng Văn Tiến – và bà Anna Trần Thị Hà.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị: Maria LÊ THỊ HÀ.
Sinh ngày: 05/09/1996, tại Hà Nam.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Gò Mây – Giáo phận Saigon.
Con ông: Vincente Lê Gia Trượng – và bà Maria Trần Thị Hòa.


02
– Rao lần 1: Ngày 18/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 3: Ngày 01/11/2020.

Bên nam: Anh Guise BÙI NGUYỄN PHI ANH.
Sinh ngày: 15/06/1990, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Bùi Anh Tuấn – và bà Maria Nguyễn Phi Phượng.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị: Maria NGUYỄN THỊ THU MAI ( tân tòng )
Sinh ngày: 04/08/1995, tại Bình Định.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Lạc Quang – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Minh Cảnh – và bà Đỗ Thị Bông.


03
– Rao lần 1: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 01/11/2020.

– Rao lần 3: Ngày 08/11/2020.
Bên nam: Anh Phero TRẦN THANH VŨ
Sinh ngày: 01/09/1987, tại Trà Vinh.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Phero Trần Ngọc Sự – và bà Maria Nguyễn Thị Thắm.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị Teresa DƯƠNG NGUYỄN SƠN KIM.
Sinh ngày: 15/02/1987, tại Bình Phước.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Dương Kim Sơn – và bà Teresa Nguyễn Thị Thông Đạt.


04
– Rao lần 1: Ngày 25/10/2020.
– Rao lần 2: Ngày 01/11/2020.

– Rao lần 3: Ngày 08/11/2020.
Bên nam: Anh Gioan Bosco PHẠM MẠNH THI.
Sinh ngày: 03/07/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đaminh Trần Ngọc Liên – và bà Maria Nguyễn Thị Hoàng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG (dự tòng )
Sinh ngày: 12/03/1994, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Bình Thuận – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Trần Mỹ Khanh – và bà Huỳnh Thị Nớt.


05
– Rao lần 1: Ngày 01/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 15/11/2020.

Bên nam: Anh Giuse CHUNG ĐỨC QUÍ ( tân tòng )
Sinh ngày: 26/01/1988, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại  Giáo xứ Thiên Ân- Giáo Phận Saigon.
Con ông: Chung Thọ – và bà Ngàn Thị Yến.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị:Rosa KHUẤT THỊ NGỌC TÂM.
Sinh ngày: 27/09/1987, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Lợi Hà – Giáo phận Xuân Lộc.
Trước ở Giáo xứ Hiển Linh – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Luca Khuất Văn Được –  và bà Anna Trần Thị Kim Ngọc.


06
– Rao lần 1: Ngày 01/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 08/11/2020.
Bên nam: Anh Đaminh NGUYỄN TĂNG SANG.
Sinh ngày: 01/07/1989. tại Đồng Nai.
Hiện đang ở taij Giáo Xứ Thiên Ân – Giao Phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Tăng Ấn – và bà Isave Nguyễn Thị Đông.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anê LÊ TRÚC SANG ( tân tòng )
Sinh ngày: 07/9/1992, tại Saigon
Hiện đang ở tại giáo xứ Thánh Tâm – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Lê Văn Hải – và bà Huỳnh Thị Nhiểu.


07
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.

Bên nam: Anh Anton TRẦN NGỌC DUY.
Sinh ngày: 09/09/1993,tại Đồng Tháp.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Anre – Giáo Phận Mỹ Tho.
Con ông: Phero Trần Ngọc Nguyên – và bà Isave Nguyễn Hồng Hạnh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna NGUYỄN THỊ THÙY TRANG ( tân tòng )
Sinh ngày: 30/10/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Văn Sơn – và bà Maria Lê Thị Hiền.


08
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.

– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.
Bên nam: Anh ÂU DƯƠNG ĐỨC.
Sinh ngày: 22/10/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Âu Dương Tiến – và bà Lại Thị Hiền.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG.
Sinh ngày 27/02/1997, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Nhân – và bà Teresa Lâm Thị Thùy Nga.


09
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.

– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.
( Chuẩn khác đạo )

Bên nam: Anh LÊ TRUNG HIẾU.
Sinh ngày: 10/11/1988, tại Cà Mau.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Thành – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Lê Văn Sáng – và bà Trịnh Thị Út Em.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria TRƯƠNG MỸ LINH.
Sinh ngày: 23/07/1991, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Martino Trương Quân Thụy – và bà Maria Trần Thị Thanh.


10
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.

– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.
( Chuẩn khác đạo )
Bên nam: Anh LÊ PHÚ HẢI.
Sinh ngày: 02/09/1995, tại Thanh Hòa.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Nhơn Hòa – Giáo phận Saigon.
Con ông: Lê Phú Quế – và bà Nguyễn Thị Lan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria LÊ ĐOÀN THANH XUÂN.
Sinh ngày: 06/09/1998, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Mathia Lê Văn Thanh – và bà Maria Đoàn Thị Dậu.


11
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.
Bên nam: Anh Phaolo NINH THÁI HIỀN.
Sinh ngày: 17/04/1989, tại Sigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Ninh Ngọc Liêm – và bà Maria Lê Thị Ngân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chi: Catarina HUỲNH THỊ KIM LAN ( tân tòng )
Sinh ngày: 09/10/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Martino – Giáo phận Saigon.
Con ông: Huỳnh Trung Hưng – và bà Trần Thị Kim Loan.


12
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.
Bên Nam: Anh Giuse VƯƠNG HOÀNG MINH.
Sinh ngày: 10/09/1990, tại: Đắc Lắc.
Hiện ở tại: Giáo xứ Buôn Hằng – Giáo phận Ban Mê Thuột.
Con ông: Dương Văn Châu – và Bà Hồ Thị Ánh.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna TRỊNH THANH TUYỀN.
Sinh ngày: 31/12/1992, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Trước ở giáo xứ Phú Bình – GP Saigon.
Con ông: Giuse Trịnh Hoàng Ân – và bà Anna Lê Thị Lan Phương.


13
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.

– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.
Bên nam: Anh Phero TẠ THÀNH LUÂN.
Sinh ngày: 08/07/1991, tại: Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Vinh Sơn Tạ Thành Liêm – và bà Anna Trần Thu Hằng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria LÊ THỊ DIỆU ( tân tòng )
Sinh ngày: 10/11/1994, tại Quảng Ngãi.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Lê Ngọc Trông – và bà Lê Thị Chiến.


14
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.

– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020.
Bên nam: Anh Vincente LÝ TẤN ( tân tòng )
Sinh ngày: 26/03/1996, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Lý Quốc Nghĩa – và bà Phạm Kim Xuyến.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Catarina NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC.
Sinh ngày: 02/05/1994, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Tân Phước – Giáo phận Saigon.
Con ông: Gioan Nguyễn Xuân Thành –  và bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Lệ.


15
– Rao lần 1: Ngày 08/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 15/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 22/11/2020
( Chuẩn khác đạo )
Bên nam: Anh LÊ MINH TRÍ.
Sinh ngày: 01/02/1988, tại Bình Thuận.
Hiện đang ở Giáo xứ Gò Mây – Giáo phận Saigon.
Con ông: Lê Văn Hiền – và bà Lương Thị Thúy Hiểu.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Teresa VŨ THỊ DẠ UYÊN.
Sinh ngày 13/10/1985, tại Saigon.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Gioan Baotixita Vũ Xuân Trạc – và bà Maria Lý Cẩm Nhung.


16
– Rao lần 1: Ngày 22/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 06/12/2020
Bên nam: Anh Giuse VŨ NGỌC BÌNH.
Sinh ngày: 23/01/1991. tại: Nam Định.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Phú Thọ Hòa – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Vũ Xuân Thương – và bà Maria Phạm Thị Cẩm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria LƯU HOÀNG THẢO VY.
Sinh ngày: 19/05/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Lưu Huệ – và bà Lê Thị Thùy Trang.


17
– Rao lần 1: Ngày 22/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 06/12/2020
( Chuẩn khác đạo )

Ben nam: Anh NGUYỄN DƯƠNG BÌNH.
Sinh ngày: 09/06/1990, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân –  Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Văn Hiếu – và bà Dương Thị Nở.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị:Catarina ĐỒNG KIM PHƯỢNG.
Sinh ngày: 29/04/19990, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Giuse Đồng Văn Châu – và bà Maria Phạm Thị Sáng.


18
– Rao lần 1: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 06/12/2020.

– Rao lần 3: Ngày 13/12/2020
Bên nam: Anh GIUSE VŨ QUỐC DOANH.
Sinh ngày: 28/06/1992, Tại Nam Định.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Đỉnh – và bà Maria Võ Thị Nga.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria NGUYỄN THỊ HẠNH.
Sinh ngày: 18/09/1991, tại Đắc Lắc.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Phú Lộc – Giáo phận Ban Mê Thuột.
Con ông: Phero Nguyễn Đức – và bà Madalenan Lê Thị Phước.


19
– Rao lần 1: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 06/12/2020.

– Rao lần 3: Ngày 13/12/2020
Ben nam: Anh Đaminh ĐOÀN MINH LUÂN (tân tòng)
Sinh ngày: 11/02/1980, tại Bến Tre.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đoàn Thanh Liêm – và bà Trần Thị Ngọc Đẹp.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chi Teresa TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI.
Sinh ngày: 31/05/1985, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Phú – Giáo phận Saigon.
Cong ông: Anphongso Trương Công Quyết – và bà Maria Bùi Thị Viễn.


20
– Rao lần 1: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 06/12/2020.

– Rao lần 3: Ngày 13/12/2020
Bên nam: Anh Phanxico Xavie PHẠM MINH KHOA ( tân tòng)
Sinh ngày: 27/05/1996, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Bình Thới – Giáo phận Saigon.
Con ông: Phạm Ngọc Vinh – và bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị Maria NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ.
Sinh ngày: 29/06/1996, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Anphongso Nguyễn Anh Tuấn – và bà Anna Trần Thị Sê Na.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,