RAO HÔN PHỐI THÁNG 12-2020

01
– Rao lần 1: Ngày 22/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 06/12/2020.
Bên nam: Anh Giuse VŨ NGỌC BÌNH.
Sinh ngày: 23/01/1991. tại: Nam Định.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Phú Thọ Hòa – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Vũ Xuân Thương – và bà Maria Phạm Thị Cẩm.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria LƯU HOÀNG THẢO VY.
Sinh ngày: 19/05/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Lưu Huệ – và bà Lê Thị Thùy Trang.


02
– Rao lần 1: Ngày 22/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 3: Ngày 06/12/2020.
( Chuẩn khác đạo )

Ben nam: Anh NGUYỄN DƯƠNG BÌNH.
Sinh ngày: 09/06/1990, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân –  Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Văn Hiếu – và bà Dương Thị Nở.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị:Catarina ĐỒNG KIM PHƯỢNG.
Sinh ngày: 29/04/19990, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Giuse Đồng Văn Châu – và bà Maria Phạm Thị Sáng.


03
– Rao lần 1: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 06/12/2020.

– Rao lần 3: Ngày 13/12/2020.
Bên nam: Anh GIUSE VŨ QUỐC DOANH.
Sinh ngày: 28/06/1992, Tại Nam Định.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Đỉnh – và bà Maria Võ Thị Nga.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria NGUYỄN THỊ HẠNH.
Sinh ngày: 18/09/1991, tại Đắc Lắc.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Phú Lộc – Giáo phận Ban Mê Thuột.
Con ông: Phero Nguyễn Đức – và bà Madalenan Lê Thị Phước.


04
– Rao lần 1: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 06/12/2020.

– Rao lần 3: Ngày 13/12/2020.
Ben nam: Anh Đaminh ĐOÀN MINH LUÂN (tân tòng)
Sinh ngày: 11/02/1980, tại Bến Tre.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đoàn Thanh Liêm – và bà Trần Thị Ngọc Đẹp.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chi Teresa TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI.
Sinh ngày: 31/05/1985, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Phú – Giáo phận Saigon.
Cong ông: Anphongso Trương Công Quyết – và bà Maria Bùi Thị Viễn.


05
– Rao lần 1: Ngày 29/11/2020.
– Rao lần 2: Ngày 06/12/2020.

– Rao lần 3: Ngày 13/12/2020.
Bên nam: Anh Phanxico Xavie PHẠM MINH KHOA ( tân tòng)
Sinh ngày: 27/05/1996, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Bình Thới – Giáo phận Saigon.
Con ông: Phạm Ngọc Vinh – và bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị Maria NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ.
Sinh ngày: 29/06/1996, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại: Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Anphongso Nguyễn Anh Tuấn – và bà Anna Trần Thị Sê Na.


06
– Rao lần 1: Ngày 13/12/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/12/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/12/2020.
Bên nam: Anh Micae NGUYỄN ĐỨC VŨ (tân tòng)
Sinh ngày: 03/10/1990, tại Bình Thuận.
Hiện đeng ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Đức Vĩ – và bà Nguyễn Thị Nhẫn.
XIN KẾT BẠN VỚI
Chị: Maria NGUYỄN HOÀNG MINH THƯ.
Sinh ngày: 26/10/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng – và bà Anna Hoàng Thị Ngọc Minh.


07
– Rao lần 1: Ngày 13/12/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/12/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/12/2020.
 Bên nam: Anh Giuse ĐOÀN HUY KHANH.
Sinh ngày: 31/10/1987, tại: Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Đaminh Đoàn Văn Bích ( đã chết ) – và bà Teresa Phạm Thị Mai ( đã chết ).
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria BÙI NGUYỄN THẢO QUYÊN ( tân tòng )
Sinh ngày: 30/10/1995, tại: Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Bùi Hữu Vinh – và bà Nguyễn Thị Thu Thảo.


08
– Rao lần 1: Ngày 13/12/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/12/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/12/2020.
Bên nam: Anh GIOAN NGUYỄN VĂN TÀI ( tân tòng )
Sinh ngày: 10/11/1985, tại Bến Tre.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân –  Giáo phận Saigon.
Trước ở Giáo xứ Tân Phú – Giáo phận Saigon.
Con ông: Nguyễn Văn Hiền – và bà Tống Thị Vân.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Maria VÕ NGỌC TUYẾT PHỤNG ( tân tòng )
Sinh ngày: 09/04/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Vincente Võ Đại Hải – và bà Maria Nguyễn Thị Thu Liên.


09
– Rao lần 1: Ngày 13/12/2020.
– Rao lần 2: Ngày 20/12/2020.
– Rao lần 3: Ngày 27/12/2020.
Bên nam: Anh GIUSE TĂNG HOÀNG EM ( tân tòng )
Sinh ngày: 08/12/1985, tại: Hậu Giang.
Hiện đang ờ tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Tăng Hoàng – và bà Nguyễn Thị Phượng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: TERESA TÁCH.
Sinh ngày: 10/09/2000, tại: Kontum.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Chánh Tòa – Giáo phận Kontum.
Con ông: Phero Lech – và bà Teresa Tha.


10
– Rao lần 1: Ngày 27/12/2020.
– Rao lần 2: Ngày 03/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 10/01/2021.
Bên nam: Anh PHRO LÊ NGUYỄN CƯỜNG PHÚ.
Sinh ngày: 09/01/1995, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ – Giáo phận Saigon.
Tước ở Giáo xứ Thông Nhất – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Giuse Lê Minh Dương – và bà Maria Nguyễn Thị Lăng Ba.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chi MARIA NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH.
Sinh ngày: 25/03/1996, tại Mỹ Tho – Tiền Giang.
Hiện ở tại Giáo xứ Bình Sơn – Giáo phận Saigon.
Trước ở Giáo xứ Chính Tòa – Giáo phận Mỹ Tho.
Con ông: Giuse Nguyễn Việt Cường – và bà Anna Lê Thị Châu Sa.


11
– Rao lần 1: Ngày 03/01/2020.
– Rao lần 2: Ngày 10/01/2021.
– Rao lần 3: Ngày 17/01/2021.
Bên nam: Anh Phero TRẦN THANH DANH.
Sinh ngày: 28/01/1993, tại Saigon.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Thiên Ân – Giáo phận Saigon.
Con ông: Anphongso Trần Văn Cang – và bà Maria Võ Thị Kim Loan.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Chị: Anna TRẦN THỊ KHÁNH TIÊN.
Sinh ngày: 06/03/1996, tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo xứ Bình Sơn – Giáo phận Xuân Lộc.
Con ông: Đaminh Vũ Minh Dũng – và bà Anna Trần Thị Yến Phượng.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,