Sáng nay lúc 07 giờ 45 Đức Cha Louis GP Phụ Tá Giáo Phận Saigon Thăm Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Ân.

Ghi nhanh vài hình ành Sáng nay lúc 07 giờ 45 Đức Cha Louis Giám Mục Phụ Tá TGP Saigon đến thăm mục vụ Giáo Xứ Thiên Ân và trao ban Bí Tích Thêm Sức cho 148 em thiếu nhi.

Đc71