SAU THÁNH LỄ THIẾU NHI GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Sau lễ 07 giờ 30 của các em thiếu nhi GX Thiên Ân.Khi tan lễ là các em nhanh chóng ra căn tin mua thức ăn sau đó là…

Cây Viết Chì Nhỏさんの投稿 2020年10月3日土曜日