Thánh ca: Đỉnh Yêu Thương

Thánh ca: Đỉnh Yêu Thương
Sáng tác: Thanh Lâm
Ca sĩ: Thanh Hoài
MV Thánh Ca Mùa Chay.

 Bấy giờ quan giao Người cho họ đem đóng đinh. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Và chính Người vác thập giá đến nơi kia gọi là Núi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Philatô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: “Giêsu, Nadarét, vua dân Do-thái”. Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh Biến cố thứ 6 tuần Thánh diễn ra cuộc khổ nạn của Chúa Giê Su ngài là Thiên Chúa nhưng cam tâm tình nguyện vác cây thập giá và chết trên đồi cao để chuộc tội cho nhân loại. Chính biến cố này mở ra một kỉ nguyên mới của ơn cứu độ và nhờ đó nhân loại được sống . Với cảm hứng từ bộ phim cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu tác giả Thanh Lâm đã viết ra bài Thánh Ca Đỉnh Yêu Thương rất cảm xúc và lắng đọng về hành trình khổ nạn của Ngài . Mời quý vị lắng nghe bài Thánh Ca đầy tâm tình này qua giọng hát của ca sĩ Thanh Hoài Song : Đỉnh Yêu Thương Sáng tác : Thanh Lâm Ca sĩ :Thanh Hoài Producer : Studio Thánh Ca