Thánh ca: Nguyện Cầu Chúa Thương.


Thánh ca: Nguyện Cầu Chúa Thương.
Hiện nay cả thế giới đang phải chống chọi với dịch bệnh corona đang hoành hành .Con người nhỏ bé chỉ có cậy nhờ vào tình thương của Chúa Xin ngài chở che cho con cái của Ngài. Xin cho chúng con trong nghịch cảnh nào cũng luôn tin tưởng phó thách nơi Ngài.
Trong tâm tình đó tác giả Thừa Sai đã sáng tác một bài thánh ca để chúng ta cùng cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện mới giúp chúng ta thêm sức mạnh và cầu xin Ngài ban ơn cho nhân loại sớm ngăn chặn được dịch bệnh