Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Nhà Chờ Phục Sinh GX Thiên Ân Cuối Tháng 07

Thánh lễ cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, được duy trì vào thứ hai tuần cuối tháng, cộng đoàn giáo xứ  Thiên Ân đến hiệp dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn.