THÁNH LỄ HÔN PHỐI ( chạy trước Covid )

  THÁNH LỄ HÔN PHỐI ( chạy trước Covid )
Chiều nay lúc 17 giờ 30 ngày 31-07-2020 Cha chánh xứ Thiên Ân đột xuất cử hành lễ cho 02 hôn phối trước khi tạm ngưng các sinh hoạt mục vụ cộng đoàn vì dịch SARS-CoV 2.
Được biết 02 đôi hôn phối này có lịch cử hành lễ hôn phối vào ngày 02-08-2020 và ngày 09-08-2020, mọi nỗ lực của các thầy và HĐMV trong ngày hôm nay đã liên hệ với gia đình hai đôi hôn phối chỉ diễn ra có vài giờ trước khi thánh lễ, tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Tạ ơn Chúa và xin cầu chúc cho 02 đôi hôn phối được bình an và hạnh phúc mãi mãi.

THÁNH LỄ HÔN PHỐI ( chạy trước Covid )