THIẾU NHI XỨ ĐOÀN FATIMA GIÁO XỨ THIÊN ÂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2020-2021

EM BƯỚC ĐI CÙNG CHÚA

  Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sau một thời gian giãn cách phòng chống dịch Covid-19 lần 2. Hôm nay mọi sinh hoạt mục vụ tại các giáo xứ đã trở lại bình thường. Vào lúc 7h00 sáng Chúa nhật XXV thường niên 20/09/2020, giáo xứ Thiên Ân Hạt Tân Sơn Nhì đã tổ chức Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2020 – 2021. Cho hơn 1600 em thiếu nhi.

  Thánh lễ đồng tế do Cha phó Hieronimo Trần Anh Nhật chủ tế cũng là Cha tuyên úy Xứ Đoàn Fatima GX Thiên Ân, cùng đồng tế có Cha phó Giuse Nguyễn Thuận Hải.

Tham dự thánh lễ hôm nay có sự hiện diện, hai Thầy trợ úy, các Soeur Hội Dòng Mân Côi, Hội Dòng Chúa Chiên Lành đại diện Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, các phụ huynh và đông đảo các em Thiếu nhi trong giáo xứ.

Mở đầu buổi khai giảng là nghi thức chào cờ. Một chị huuynh trưởng đại diện Xứ đoàn Fatima đã giới thiệu sơ nét với cộng đoàn về những sinh hoạt của Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Fatima thời gian qua. Đồng thời, Chị đại diện cũng giới thiệu đến quý Cha, quý Thầy, quý Soeur và cộng đoàn các lớp giáo lý, Sau đó là phần huấn từ của cha phó Hieronimo, kế tiếp là tiếng trống khai giảng đã được cha phó Giuse gióng lên cùng với với những tràng pháo tay của phụ huynh và cac em.

Trong thánh lễ, Cha phó Hieronimo chia sẽ ngắn gọn và mời gọi các em hãy bước vào vườn nho của Chúa, nhà thờ của chúa, các lớp giáo lý của Chúa. mặc dù có nhiều em đến trước có những em đến sau, nhưng Chúa vẫn yêu thương đón nhận tất cả như ông chủ vườn nho trong bài tin mừng hôm nay, và hãy bước theo Chúa như chủ đề năm học giáo lý 2020-2021. EM BƯỚC ĐI CÙNG CHÚA.

  Sau bài chia sẻ của Cha Tuyên úy, là phần các anh chị Giáo Lý Viên Huynh Trưởng lặp lại lời hứa dấn thân phục vụ trong nhiệm vụ là môt giáo lý viên hướng dẫn các em thiếu nhi. Kế tiếp, Cha tuyên úy tiếp nhận các anh chị và sai đi.

  Nguyện xin chúa cho các em trong năm học giáo lý mới này được mọi sự tốt đep.