THÔNG BÁO: GIÁO XỨ THIÊN ÂN KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHÓA II 2020

Giáo xứ Thiên Ân sẽ mở lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân vào ngày 09-11-2020.
– Thời gian học: từ 19 giờ đến 21 giờ.
– Ngày học: Thứ hai – thứ tư – thứ sáu hàng tuần.
Những Anh Chi chuẩn bị lập gia đình hay bất cứ ai muốn tìm hiểu về đạo công giáo, Trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ.
Xin vui lòng đăng ký ghi danh tại văn phòng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.
Số 179 Lê Niệm – F Phú Thạnh – Q Tân Phú.
Xin lưu ý: Những phụ huynh có con em sắp lập gia đình xin hãy đôn đốc con em mình tham gia các buổi học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị làm hành trang bước vào đời sống hôn nhân Công Giáo.