THÔNG BÁO: VIẾNG MỘ CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA MARIA

GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO ĐẾN BTV – HĐMV, VÀO LÚC 16 GIỜ NGÀY 21/08/2020 CÓ MẶT TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ PHÚ THỌ HÒA CÙNG VỚI CHA CHÁNH XỨ PHERO VIẾNG MỘ CHA CỐ NHÂM DỊP GIỔ 02 NĂM.

VIDEO THÁNH LỄ AN TÁNG

VIDEO TIỄN ĐƯA CHA CỐ

VIDEO LỄ GIỖ 01 NĂM.

CHA CHÁNH XỨ, CHA PHÓ GIUSE VÀ HĐMVGX THIÊN ÂN VIẾNG MỘ CHA CỐ GIỖ 02 NĂM.