THÔNG BÁO

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 02-08-2019 GX Thiên Ân sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn cho Cha Phó Micae Đỗ Minh Khang kết thúc sứ vụ sau gần 02 năm tại GX Thiên Ân, Cha sẽ đi nhận sứ vụ mới tại GX Thánh Khang Hạt Thủ Đức.
Kính mời cộng đoàn hiệp thông tham dự cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành giữ gìn Cha.

CHA PHÓ XỨ
MICAE ĐỖ MINH KHANG  (12.08.2017)
Lm. MICAE ĐỖ MINH KHANG
Sinh ngày: 16.12.1982
Khóa XI  –  Đại Chủng Viện Thánh Giuse SaiGon
Thụ phong Linh Mục ngày 30.05.2015
Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà – SaiGon
Ngày 12.08.2017 ngài về nhận sứ vụ Lm. Phó xứ Thiên Ân theo Bài sai của Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc.