LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ - THÁNG 05. 2017
Đăng bởi mvtt   
Thứ bảy, 29 Tháng 4 2017 07:28

 

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho các Kito hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kito hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giesu là Đấng giàu lòng thương xót.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu  hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ  tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ (GH 67)

Thứ Hai
1/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai,Thánh Giuse Thợ
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22
 
17g30: BỔN MẠNG GIÁO XỨ THIÊN ÂN
             KHAI MẠC THÁNG HOA
             KHÁNH THÀNH NHẢ SINH HOẠT
             CHẦU LƯỢT THAY GIÁO PHẬN
Thứ Ba
2/5
Lễ Nhớ
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
Thứ Tư
3/5
Lễ Kính
Mùa Phục Sinh
Năm A
Đỏ
Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
 
10g30-11g30: Chia sẻ xuất cơm từ thiện
Thứ Năm
4/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm đầu tháng
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
Thứ Sáu
5/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu đầu tháng
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
Thứ Bảy
6/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy đầu tháng
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
 
                   08g00: RỬA TỘI 10 EM BÉ
 
Chủ Nhật
7/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
CHÚA  NHẬT  IV PHỤC SINH - CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
St 2:14,36-41; Tv 23:1-3,3-4,5,6; 1 Pr 2:20-25; Ga 10:1-10
Thứ Hai
8/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
Thứ Ba
9/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
Thứ Tư
10/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
 
10g30-11g30: Chia sẻ xuất cơm từ thiện
Thứ Năm
11/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
 

                THÁNH LỄ TẠ ƠN

"SUY TÔN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA".

Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự.

Tại:Giáo xứ Thiên Ân - Hạt Tân Sơn Nhì -TGP SaiGon

Địa chỉ: 179 Lê Niệm - P. Phú Thạnh - Q. Tân Phú.

Vào lúc 15h00 Ngày Thứ Năm  (11/05/2017)

                Kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng.

Thứ Sáu
12/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
 
19g30: Giờ Tôn Vinh Mẹ Fatima
Kỷ Niệm 100 Năm Ngày Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima
                 Kính mời cộng đoàn tham dự
 
Thứ Bảy
13/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy. ĐỨC MẸ FATIMA 
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
 
            THÁNH LỄ TẠ ƠN
Kỷ niệm 100 năm Ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1617 - 2017)
11g00: Tập trung
11g30: Lần hạt Mân Côi
11g45: Rước kiệu Mẹ Fatima
12g00: Thánh Lễ
                Kính mời cộng đoàn hiệp dâng
 
Chủ Nhật
14/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
St 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; 1 Pr 2:4-9; Ga 14:1-12
Thứ Hai
15/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
Thứ Ba
16/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
Thứ Tư
17/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
 
10g30-11g30: Chia sẻ xuất cơm từ thiện
Thứ Năm
18/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Thánh Gioan I Giáo hoàng tử đạo
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
Thứ Sáu
19/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
Thứ Bảy
20/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Thánh Bernardio Siena Linh mục.
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
Chủ Nhật
21/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
St 8:5-8,14-17; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; 1 Pr 3:15-18; Ga 14:15-21
Thứ Hai
22/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
Thứ Ba
23/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
Thứ Tư
24/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
 
10g30-11g30: Chia sẻ xuất cơm từ thiện
Thứ Năm
25/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu
26/5
Lễ Nhớ
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thánh Philip Neri, Lm
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
Thứ Bảy
27/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Thánh Augustino Cantuario
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN
 
17g30: MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU THĂNG THIÊN
Chủ Nhật
28/5
Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh

Năm A
Tr
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN
St 1:12-14; Tv 27:1,4,7-8; 1 Pr 4:13-16; Ga 17:1-11
Thứ Hai
29/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
Thứ Ba
30/5
Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
Thứ Tư
31/5
Lễ Kính
Mùa Phục Sinh
Năm A
Tr
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABEHT
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
 
17g30: MỪNG BỔN MẠNG HỘI CBMCG THIÊN ÂN

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 1
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday283
mod_vvisit_counterYesterday2628
mod_vvisit_counterThis week10101
mod_vvisit_counterLast week18152
mod_vvisit_counterThis month53542
mod_vvisit_counterLast month77154
mod_vvisit_counterAll days2303537

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên 20/1/2019
dành cho những người không thể đến nhà thờ