LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ - THÁNG 08. 2017
Đăng bởi mvtt   
Chủ nhật, 30 Tháng 7 2017 07:38

 

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho các nghệ sĩ. Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại của chúng ta, giúp tất cả chúng ta khán phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng. 

http://giaoxuthienan.net/nghthut-chiemnim/6454-2017-07-08-14-32-12.html

------------------o0o-----------------

 

01   10  Tr  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên.

          Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ                 nhớ. - Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

02   11  X  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

          (Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-            ma, Linh mục.  - Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

           10g30-11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

03   12  X  Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

          Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục. - Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

04   13  Tr  Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

            Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.

           Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ. - Lv 23,1.4-11.15-                        16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

05   14  X  Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

           Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

           (Tr) Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma; hoặc (Tr)               Lễ Đức Mẹ, ngày thứ bảy. - Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

                      08g00: RỬA TỘI CHO 22 EM BÉ

 

06   15  Tr  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.

           Thánh vịnh Tuần I

 

07   16  X  Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

         (Đ) Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. (Tr) Thánh Ca-             giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục). - Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

                  HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Gx.THIÊN ÂN MỞ RỘNG

                                 - 19g30: Chầu Thánh Thể

                                - 20g00: Họp HĐMVGX 

                            Bao gồm tất cả mọi thành viên đang phục vụ trong các Ban ngành đoàn                                         thể  trong Giáo xứ:

                                    - Ban Thường Vụ.

                                   - Ban Điều Hành các Giáo Khu (CácTrưởng, Phó Khu...)

                                  - Ban Điều Hành các Hội Đoàn

                                 - Ban Điều Hành các Ban ngành Phục Vụ :

                                - Giới Trẻ - Thiếu Nhi - Ca đoàn - Phụng Vụ - Trật tự - Caritas. v.v...

08   17  Tr  Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên.

           Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. - Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

09   18  X  Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

                   (Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

                   - Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

                   10g30-11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

 

10   19  Đ  Thứ Năm. 

                 THÁNH LÔ-REN-SÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính. - Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.

                                                       THÁNH LỄ TẠ ƠN

"SUY TÔN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA".

                           Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự.

                          Tại: Giáo xứ Thiên Ân - Hạt Tân Sơn Nhì -TGP SaiGon

                          Địa chỉ: 179 Lê Niệm - P. Phú Thạnh - Q. Tân Phú.

                          Vào lúc 15h00 Ngày Thứ Năm  (10/08/2017)

                                                              Kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng.

11   20  Tr  Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.

            Thánh Clara, Trinh nữ, lễ nhớ.- Đnl 4,32-40 ; Mt 16,24-28.

12   21  X  Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên.

          (Tr) Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu. - Đnl             6,4-13; Mt 17,14-20.

                    10g00: Chào đón Cha Phó Xứ MICAE

13   22  X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

           Ca vịnh tuần III.

            Không cử hành lễ thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh               Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo. - 1V 19.9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt               14,22-33

                    Ngày 13/08/2017:  Kính Viếng và giờ cầu nguyện với ĐỨC MẸ FATIMA                     để lãnh nhận Ơn Toàn Xá.

14   23  Đ  Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

         Thánh Maximiliano Maria Kolbe, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ. - Đnl 10,12-             22; Mt 17,22-27.

         (Tr) Chiều: Lễ Vọng ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng. - 1 Sb 15,3-                4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15   24  Tr   ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, lễ trọng - lễ cầu cho giáo dân

           Kh 11,19a;12,1-6a,10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

                17g30: MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU

16   25  X  Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

           (Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary. Đnl 34, 1-12; Mt 18,15-20.

                10g30-11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

 

17   26  X  Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

           Gs 3,7-10a.11.13-17 ; Mt 18,21-19,1.

18   27  X  Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

           Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

19   28  X  Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

         (Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.

          (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.- Gs 24,14-29; Mt 9,13-15.

20   29  X  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

          Ca vịnh tuần IV.

          Không cử hành lễ thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh. - Is 56,1.6-             7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.

 

21   30  Tr  Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

           Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. - Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

22   01/7  Tr  Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

            Đức Maria Nữ vương, lễ nhớ. - Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

             17g30: MỪNG THÁNH HIỆU PRAESIDIUM ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNG

23   02  X  Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.

           (Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ. - Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

              10g30-11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

 

24   03  Đ  Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

                   THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

           - Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.

25   04  X  Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

          (Tr) Thánh Lu-i.  (Tr) Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

           R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

26   05  X  Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

           R 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12.

27   06  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

          Ca vịnh tuần I.

          Không cử hành lễ thánh Thánh nữ Mô-ni-ca. - Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt           16,13-20.

 

28   07  Tr  Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

          Thánh Augustino, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. -1Tx 1,1-5.8b-                10; Mt 23,13.15-22.

29   08  Đ  Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên

                  Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm huyết, lễ nhớ. - 1Tx 2,1-8 ; Mt 23,23-26.

30   09  X  Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

                     10g30-11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

 

31   10  X  Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên.

          1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 3
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday340
mod_vvisit_counterYesterday2628
mod_vvisit_counterThis week10158
mod_vvisit_counterLast week18152
mod_vvisit_counterThis month53599
mod_vvisit_counterLast month77154
mod_vvisit_counterAll days2303594

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên 20/1/2019
dành cho những người không thể đến nhà thờ