LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ - THÁNG 10. 2017
Đăng bởi mvtt   
Thứ bảy, 30 Tháng 9 2017 11:46

 

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho quyền lợi của người lao động và thất nghiệp: Xin cho giới lao động được kính trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm, và cho những người thất nghiệp cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng thiện ích chung.

                                                      THÁNG MÂN CÔI

 

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
 
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá.
 

01/10

X

 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Thánh vịnh tuần II

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi
Ed 18:25-28; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Pl 2:1-11; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32

(Không cử hành lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giesu)

      07g30: MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN TERESA

12-08

02/10

Tr

Thứ Hai. Lễ các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50

      17g30: MỪNG THÁNH HIỆU PRAESIDIA MẸ MÂN CÔI SENIOR VÀ JUNIOR

                                   -------------o0o------------                      

      HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Gx.THIÊN ÂN MỞ RỘNG

                     - 19g30: Chầu Thánh Thể

                      - 20g00: Họp HĐMVGX 

Gồm tất cả mọi thành viên đang phục vụ trong các Ban ngành đoàn thể  trong Giáo xứ:

      - Ban Thường Vụ.

     - Ban Điều Hành các Giáo Khu (CácTrưởng, Phó Khu...)

    - Ban Điều Hành các Hội Đoàn

    - Ban Điều Hành các Ban ngành Phục Vụ :

   - Giới Trẻ - Thiếu Nhi - Ca đoàn - Phụng Vụ - Trật tự - Caritas. v.v...

                                   -------------o0o------------

  TĨNH TÂM CÁC CHA TRONG GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ

                 10g30: Thánh Lễ đồng tế

                                   Kính mời cộng đoàn hiệp dâng

13-08

03/10

X

Thứ Ba. St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56

14-08

04/10

Tr

Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi, Lễ nhớ

        Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62

    10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

15-08

05/10

X

Thứ Năm đầu tháng

Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12

     17g30: THÁNH LỄ TẠ ƠN CẦU BÌNH AN CHO CÁC EM                 - VUI TRUNG THU

16-08

06/10

X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Bruno linh mục
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16

17-08

07/10

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24

       08g00: RỬA TỘI CHO 18 EM BÉ

18-08

08/10

X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Thánh vịnh tuần III

Is 5:1-7; Tv 80:9-12,13-14,15-16,19-20; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43

 Cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân cùng chung tay uyên góp chia sẻ cho đồng bào lũ lụt miền Trung

19-08

09/10

X

Thứ Hai. Thánh Dionysio, giám nuc và các bạn tử đạo.

St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37

20-08

10/10

X

Thứ Ba
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42

21-08

11/10

X

Thứ Tư . Thánh Gioan XXII Giáo Hoàng
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4

      10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

22-08

12/10

X

Thứ Năm
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13

THÁNH LỄ TẠ ƠN

 "SUY TÔN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA".

     Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự.

     Vào lúc 15h00     Ngày Thứ Năm  (12/10/2017)

                             ---------o0o---------

             Chương trình Thánh Lễ :

             - 14h00 : Nguyện kinh

             - 15h00 : Thánh Lễ.

                        Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.

23-08

13/10

X

Thứ Sáu
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26

                               THÁNH LỄ TẠ ƠN

     KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

                         ( Được lãnh nhận ơn Toàn Xá )

              - 11g00: Lần chuỗi Mân Côi (Mùa Vui)

              - 11g45: Rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria

             - 12g00: Thánh lễ đồng tế trọng thể

 * Sau giờ lễ chiều có giờ kinh Tôn vinh Mẹ Maria.

                     Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự

24-08

14/10

X

Thứ Bảy. Thánh Callisto I, giáo hoàng tử đạo.
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28

25-08

15/10

X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Thánh vịnh tuần IV
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14; Mt 22:1-10

26-08

16/10

X

Thứ Hai. Thánh Hedviges nữ tu. Thánh Margarita Alacoque trinh nữ.
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32

27-08

17/10

Đỏ

Thứ Ba.Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, giám mục tử đạo.
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41

28-08

18/10

Đỏ

Thứ Tư.THÁNH LUCA TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46

        10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

29-08

19/10

Đỏ

Thứ Năm.Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54

30-08

20/10

X

Thứ Sáu. Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7

  17g30: MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOAN PHAOLO II

                                       ( 22.10)

01-09-Đinh Dậu

21/10

X

Thứ Bảy. Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12

02-09

22/10

X

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Thánh vịnh tuần I

Chúa Nhật truyền giáo ( Không cử hành lễ Thánh Gioan Phaolo II giáo hoàng)

Is 45:1,4-6; Tv 96:1-3,4-5,7-8,9-1011; Mt 22:15-21

                                  Gx.THIÊN ÂN

            NGÀY TRUYỀN THỐNG TÂN TÒNG - DỰ TÒNG

              Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 09g30 ngày 22/10/2017   

              Tại Nhà thờ Gx Thiên Ân

                Kính mời quý Ông Bà. Anh Chị đến tham dự

03-09

23/10

X

Thứ Hai. Thánh Gioan Capestrano, linh mục.
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21

04-09

24/10

X

Thứ Ba. Thánh Anton Maria Claret, giám mục
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38

05-09

25/10

X

Thứ Tư Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48

     10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

06-09

26/10

X

Thứ Năm. Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53

07-09

27/10

X

Thứ Sáu.  Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59

08-09

28/10

Đỏ

Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH JUDA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9

09-09

29/10

X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Thánh vịnh tuần II
Xh 22:20-26; Tv 18:2-3,3-4,47-5111; Mt 22:34-40

10-09

30/10

X

Thứ Hai. Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17

11-09

31/10

X

Thứ Ba. Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21

12-09

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 2
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday255
mod_vvisit_counterYesterday2628
mod_vvisit_counterThis week10073
mod_vvisit_counterLast week18152
mod_vvisit_counterThis month53514
mod_vvisit_counterLast month77154
mod_vvisit_counterAll days2303509

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên 20/1/2019
dành cho những người không thể đến nhà thờ