LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ - THÁNG 11. 2017
Đăng bởi mvtt   
Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 18:03

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc làm chứng về Tin Mừng tại Á Châu:
Xin cho các Kitô hữu Á Châu, khi làm chứng cho Tin Mừng tại Á Châu
bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và sự hiểu
biết lẫn nhau, đặc biệt đối với tín đồ của các tôn giáo khác.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01/11

13/09

Tr

Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

  10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

                      LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinhLạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg.,ấn bản 1999, concessio 29).

02

14

Tm

Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG). 
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ này).
Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, vv..., 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

   - Lễ I    05g00: Tại Nhà Thờ

   - Lễ II   08g00: Tại Nghĩa Trang

   Lễ III  17g45: Tại Nhà Chờ Phục Sinh giáo xứ.

03

15

X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6

    17g30: MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU MARTINO

04

16

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6

       08g00: RỬA TỘI CHO 14 EM BÉ

 

05

17

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. St 1:142; Tv 131:1,2,312; Mt 23:1-12

06

18

X

Thứ Hai. Tt 1,1-9 ;  Lc 17,1-6.

        HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ MỞ RỘNG

     - 19g30: Chầu Thánh Thể

     - 20g00: Họp HĐMVGX Mở Rộng

   Bao gồm tất cả mọi thành viên đang phục vụ trong các Ban ngành đoàn thể  trong Giáo xứ:

  - Ban Thường Vụ.

  - Ban Điều Hành các Giáo Khu (CácTrưởng, Phó Khu...)

 - Ban Điều Hành các Hội Đoàn

  - Ban Điều Hành các Ban ngành Phục Vụ :

  - Giới Trẻ - Thiếu Nhi - Ca đoàn - Phụng Vụ - Trật tự - Caritas. v.v...

07

19

X

Thứ Ba. Rm 12:5-16; Tv 14:15-24

08

20

X

Thứ Tư. Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33

     10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

09

21

Tr

Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10

10

22

Tr

Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8 

11

23

Tr

Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15 

12

24

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh IV. Kn 6:12-16; Tv 63:2,3-4,5-6,7-814; Tv 63:13-14; Mt 25:1-13 

13

25

X

Thứ Hai. Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6

14

26

X

Thứ Ba. Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10

15

27

X

Thứ Tư. Thánh Alberto Cả giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19

    10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

16

28

X

Thứ Năm. Thánh nữ Margarita Scotland và Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25

17

29

Tr

Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabéth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37

         MỪNG LỄ ĐỨC KITO VUA VŨ TRỤ

    BỔN MẠNG GĐPTTTCG HẠT TÂN SƠN NHÌ

         -  16g00: Đón tiếp

          -  16g40: Cha Giuse Dương Vũ linh hướng GĐPTTTCG hạt TSN giúp hồi tâm.

       -  17g10: Giải lao

      -  17g20:  Rước kiệu Chúa Kito Vua

      -  17g30: Thánh lễ

18 01-10  

Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr)11 ; Lc 19,45-48. (hay lễ về hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33).

       MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

                    - 17g15:  Rước kiệu CTTĐVN

                    - 17g30:  Thánh Lễ

19

02

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh I. . Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991). * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo

20

03

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. 1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-

21

04

Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. 2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10

22

05

Đ

Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28 

      -  10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

 

      -  17g30: MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN CECILIA

         Kỷ niệm 17 Năm Thành Lập (22/11/2001 - 22/11/2017)

23

06

X

Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44

24

25

Đ

Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). 
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

                - LÀM PHÉP NHÀ SINH HOẠT MỤC VỤ GIÁO XỨ

    17g30:-  MỪNG BỔN MẠNG HĐMVGX THIÊN ÂN

25

26

X

Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexandri, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 20,1-4.11—21,2 ; Lc 21,29-33

26

27

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34:11-12,15-17; Tv 23:1-3,3-4,5-6; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46 

 

 

 

27

10

X

Thứ Hai. St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4

28

11

X

Thứ Ba. St 2:31-453; Lc 21:5-11

29

12

X

Thứ Tư. St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19

 10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

30

13

Đ

Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm10,9-18 ; Mt 4,18-22.

 

    


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 2
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday284
mod_vvisit_counterYesterday2628
mod_vvisit_counterThis week10102
mod_vvisit_counterLast week18152
mod_vvisit_counterThis month53543
mod_vvisit_counterLast month77154
mod_vvisit_counterAll days2303538

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

LỄ CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên 20/1/2019
dành cho những người không thể đến nhà thờ