LỊCH SINH HOẠT PHỤNG VỤ GIÁO XỨ_THÁNG 01/2018
Đăng bởi mvtt   
Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 00:45

 

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho các tôn giáo thiểu số tại châu Á: Xin cho các Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại châu Á được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình trong các nước Á Châu.

Cầu nguyện:

Lạy Cha nhân ái, trong tâm tình hiệp nhất với Đức Thánh Cha và mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài, con xin cầu nguyện cho các anh chị em tại Á Châu đang bước theo chân Chúa Giê-su, Con Cha. Con cũng cầu nguyện cho những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, những người vẫn đang tìm kiếm Cha bằng con tim chân thành. Đặc biệt, con cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn trong việc sống niềm tin và tự do tôn giáo của họ, và cho những tín hữu đang bị áp bức, bị khai trừ vì họ tin tưởng nơi Cha.

Xin Chúa Thánh Thần tác động con tim của các nhà lãnh đạo để họ bảo vệ và phát triển hơn nữa quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Dl

Áo Lễ

Lễ

Âm Lịch

01/01

Tr

Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng Ngày thế giới hòa bình

  17g30: HUYNH ĐOÀN DAMINH MỪNG BỔN MẠNG

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21

15-11

02/01

Tr

 Thứ Ba.Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht. Lễ nhớ.

    17g30 : MỪNG BỔN MẠNG BAN CARITAS GIÁO XỨ

1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28

16-11

03/01

Tr

Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giesu 
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34

   10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

17-11

04/01

Tr

Thứ Năm đầu tháng.
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42

18-11

05/01

Tr

Thứ Sáu đầu tháng.
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51

19-11

06/01

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

       08g00: RỬA TỘI  CHO 19 EM BÉ
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH

20-11

07/01

Tr

 CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH, Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

21-11

08/01

Tr

   Thứ Hai, CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ MỞ RỘNG

     - 19g30: Chầu Thánh Thể

     - 20g00: Họp HĐMVGX Mở Rộng

   Bao gồm tất cả mọi thành viên đang phục vụ trong các Ban ngành đoàn thể  trong Giáo xứ:

  - Ban Thường Vụ.

  - Ban Điều Hành các Giáo Khu (CácTrưởng, Phó Khu...)

 - Ban Điều Hành các Hội Đoàn

  - Ban Điều Hành các Ban ngành Phục Vụ :

  - Giới Trẻ - Thiếu Nhi - Ca đoàn - Phụng Vụ - Trật tự - Caritas. v.v...

22-11

09/01

X

Thứ Ba. Tuần  I Thường Niên. Thánh vịnh tuần II
1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28

23-11

10/01

X

Thứ Tư
1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39

10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

24-11

11/01

X

Thứ Năm
1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45

THÁNH LỄ TẠ ƠN

 "SUY TÔN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA".

     Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự.

     Vào lúc 15h00     Ngày Thứ Năm  (11/01/2018)

                             ---------o0o---------

             Chương trình Thánh Lễ :

             - 14h00 : Nguyện kinh - Lần hạt Mân Côi

                           - Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

             - 15h00 : Thánh Lễ.

                        Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.

25-11

12/01

X

Thứ Sáu 
1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12

26-11

13/01

X

Thứ Bảy. Thánh Hilario . GmtsHT
1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17

27-11

14/01

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Thánh vịnh tuần II

1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42

28-11

15/01

X

Thứ Hai
1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22

29-11

16/01

X

Thứ Ba 
1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28

          Lúc:   18g15-19g30      Ngày: 16/01/2018

          Tại:     Nhà sinh hoạt

 Chia sẻ chủ để: 

       "Làm thế nào để mẹ chồng và nàng dâu hiểu nhau"

Kính mời các Bà Mẹ Công Giáo  Gx Thiên Ân cùng tham dự

30-11

17/01

Tr

Thứ Tư. Thánh Antôn, Viện phụ. Lễ nhớ.
1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6

10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

01-12-Đinh Dậu

18/01

X

Thứ Năm. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kito hữu hợp nhất
1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12

      KHAI GIẢNG KHÓA THƯỜNG HUẤN (Ngày 18/01/2018)

                      THỪA TÁC VIÊN MỤC VỤ GIA ĐÌNH

                  Giáo Hạt Tân Sơn Nhi. Tại Gx.Phú Trung

19g00: Đón tiếp

19g30: - Cha Huấn đức Giuse Maria Đinh Quốc Thăng trình bày về chương trình khóa Thường huấn Mục Vụ Gia Đình 2018 của giáo hạt TSN.

- Giới thiệu Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá TGP SaiGon.

19g45: Đức cha chia sẻ chủ đề Mục Vụ Gia Đình 2018

20g15: Nghỉ giải lao

20g25: Trao đổi, hỏi đáp về chủ đề

21g00: Lời nguyện - Bế mạc

02-12

19/01

X

Thứ Sáu 
1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19

03-12

20/01

X

Thứ Bảy. Thánh Fabiano. Giáo hoàng tử đạo.
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21

04-12

21/01

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

 Thánh vịnh tuần III ( Không cử hành lễ thánh Ane trinh nữ tử đạo)
St 3:1-5,10; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 7:29-31; Mc 1:14-20

05-12

22/01

X

Thứ Hai
2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30

06-12

23/01

X

Thứ Ba
2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35

07-12

24/01

Tr

 Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salesio, Gmtsht
2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20

10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

08-12

25/01

Tr

Thứ Năm. THÁNH PHAOLO TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính 
2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25

   KHÓA THƯỜNG HUẤN THỪA TÁC VIÊN MỤC VỤ GIA ĐÌNH

                  Giáo Hạt Tân Sơn Nhi. Tại Gx.Phú Trung

            (Ngày Thứ Năm 25/01/2018 và Ngày 01/02/2018)

19g20: Đón tiếp

19g30: Đức cha chia sẻ chủ đề Mục Vụ Gia Đình 2018

20g15: Nghỉ giải lao

20g25: Trao đổi, hỏi đáp về chủ đề

21g00: Lời nguyện - Bế mạc

  ( Ngày 01/02/2018: Kết thúc khóa Thường huấn MVGĐ )

09-12

26/01

Tr

 Thứ Sáu.Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34

10-12

27/01

X

Thứ Bảy. Thánh Angela Merici, trinh nữ.
2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41

11-12

28/01

X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Thánh vịnh tuần IV 
Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28

12-12

29/01

X

Thứ Hai 
2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

13-12

30/01

X

Thứ Ba 
2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43

14-12

31/01

Tr

 Thứ Tư.Thánh Gioan Bosco, Lm. Lễ nhớ
2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6

   10g30 - 11g30: CHIA SẺ XUẤT CƠM TỪ THIỆN

             * Kể từ hôm nay: 31/01/2018 Caritas nghỉ Tết đến ngày Thứ Tư (07/03/2018) sẽ hoạt động lại.

   17g30: GIỚI TRẺ THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG

15-12

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 1
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2159
mod_vvisit_counterYesterday3353
mod_vvisit_counterThis week5512
mod_vvisit_counterLast week21542
mod_vvisit_counterThis month56131
mod_vvisit_counterLast month74961
mod_vvisit_counterAll days2381087

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62