LỊCH SINH HOẠT PHỤNG VỤ GIÁO XỨ_THÁNG 05/2018
Đăng bởi mvtt   
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 07:05

 

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

 

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

 

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Cầu cho các tín hữu giáo dân biết chu toàn sứ mạng đặc biệt của mình, trong khi đưa ra những sáng kiến trước những thách đố của thế giới hôm nay.

 

 

1/5

16/03

Tr

    Thứ Ba tuần V Mùa Phục Sinh. Lễ thánh Giuse thợ.

Cl 3:14-15.17.23-24; Mt 13:54-58Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31

      17g30:   MỪNG THÁNH GIUSE THỢ

                   BỔN MẠNG GIÁO XỨ THIÊN ÂN

         - Rước kiệu Khai Mạc Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria

         - Chầu lượt thay Giáo Phận           

2

17

Tr

   Thứ Tư. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 16, 1-6; Ga 15,1-8.

   10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                         XUẤT CƠM TỪ THIỆN

3

18

Đ

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

4

19

Tr 

  Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

5

20

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.  Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

        08g00: CHA GIUSE ĐOÀN CÔNG TUYÊN RỬATỘI CHO 14 EM BÉ

6

21

Tr

   CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II  Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17

    16g30: THIẾU NHI DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

7

22

Tr

  Thứ Hai. Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:26-16

 HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ MỞ RỘNG

     - 19g30: Chầu Thánh Thể

     - 20g00: Họp HĐMVGX Mở Rộng

   Bao gồm tất cả mọi thành viên đang phục vụ trong các Ban ngành đoàn thể  trong Giáo xứ:

  - Ban Thường Vụ.

  - Ban Điều Hành các Giáo Khu (CácTrưởng, Phó Khu...)

 - Ban Điều Hành các Hội Đoàn

  - Ban Điều Hành các Ban ngành Phục Vụ :

  - Giới Trẻ - Thiếu Nhi - Ca đoàn - Phụng Vụ - Trật tự - Caritas. v.v...

8

23

Tr

  Thứ Ba. Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

9

24

Tr

  Thứ Tư. Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

  10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                      XUẤT CƠM TỪ THIỆN

10

25

Tr

  Thứ Năm.  

THÁNH LỄ TẠ ƠN

 "SUY TÔN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA".

     Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự.

     Vào lúc 15h00     Ngày Thứ Năm  (10/05/2018)

                             ---------o0o---------

             Chương trình Thánh Lễ :

             - 14h00 : Nguyện kinh

             - 15h00 : Thánh Lễ.

                        Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.

11

26

Tr

  Thứ Sáu. Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

12

27

Tr

Thứ Bảy. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

 - 17g30: MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU THĂNG THIÊN Gx Thiên Ân

13

28

Tr

  CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

Cv 1,1-11 ; Dt 9,24-28; 10,19-23 (hay Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53.

14

29

Đ

Thứ Hai. THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒLễ kính. Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.

15

01/04

Đ

  Thứ Ba.  Thánh vịnh tuần IIICv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

                               *****************

 

 

 

LƯU Ý: Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô-hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

16

02

Tr

  Thứ Tư. Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

   10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                           XUẤT CƠM TỪ THIỆN

17

03

Tr

  Thứ Năm. Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

18

04

Tr

  Thứ Sáu. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Gc 4,13-17 ; Mc 9,38-40.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

19

05

Tr

   Thứ Bảy. Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25 

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

     17g30: MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH LINH

20

06

Đ

  CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27 Đọc hay hát Ca tiếp liên.( Không cử hành lễThánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). 

21

07

X

  Thứ Hai. LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ GIÁO HỘI. Lễ nhớ. (Đức giáo hoàng Phanxicô quyết định cho cử hành lễ Đức Trinh Nữ là Mẹ của Giáo Hội trong cả Giáo Hội hoàn vũ vào ngày Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mỗi năm, xét như một cách để nuôi dưỡng lòng sùng kính đối với Đức Mẹ và cảm thức hiền mẫu về Giáo Hội.

Sắc lệnh thiết lập lễ nhớ được ban hành vào ngày 03/03 (năm nay) trong một bức thư được gửi đi từ Đức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích Năm 2018 này, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội, sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng NămChristôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Gc 5,13-18 ; Mc 9,14-29.

22

08

X

  Thứ Ba. Thánh Rita Cascia nữ tu (tr). Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37

23

09

X

  Thứ Tư. Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40

        Từ 10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                                    XUẤT CƠM TỪ THIỆN

24

10

X

  Thứ Năm. Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50

25

11

X

  Thứ Sáu. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Madalêna đệ Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,9-12 ; Mc 10,32-45.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

26

12

Tr

Thứ Bảy Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16

27

13

Tr

  CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ Họ) . Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20 (Không cử hành lễ Thánh Augustinô giám mục Cantuariô . 

28

14

X

  Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

29

15

X

  Thứ Ba. 1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31

30

16

X

  Thứ Tư. 1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mc 10:32-45

      Từ 10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                                  XUẤT CƠM TỪ THIỆN

    - 17g30: MỪNG BỔN MẠNG HỘI CÁC BMCG. Gx Thiên Ân

31

17

Tr

  Thứ Năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56.

 
            

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 2
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday735
mod_vvisit_counterYesterday3055
mod_vvisit_counterThis week735
mod_vvisit_counterLast week21542
mod_vvisit_counterThis month51354
mod_vvisit_counterLast month74961
mod_vvisit_counterAll days2376310

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62