LỊCH SINH HOẠT PHỤNG VỤ GIÁO XỨ_THÁNG 06/2018
Đăng bởi mvtt   
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 07:29

 

THÁNG SÁU KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESU

 

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong các chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 
Ý CẦU NGUYỆN
 
Cầu cho các trang mạng xã hội. Cầu xin cho các trang mạng xã hội giúp cho con người liên đới với nhau và tôn trọng sự khác biệt của người khác.
 
 

Dl

Áo Lễ

Lễ

Âm Lịch

01/06

Đỏ

Thứ sáu. Thánh Justinô, triết gia, tử đạo [khoảng năm 165]. Lễ nhớ. Bài đọc: 1 Phêrô 4,7-13. Phúc Âm: Marcô 11,11-25.Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

18-04

02/06

X

Thứ bảy tuần 8 thường niên. Hoặc thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo tại Rôma[303]. Bài đọc: Giuđa 17.20b-25. Phúc Âm: Marcô 11,27-33.Thứ bảy đầu tháng kính TráiTim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

     08g00: CHA MICAE ĐỔ MINH KHANG RỬA TỘI CHO 08 EM BÉ

19-04

03/06

Tr

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO . Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.Không cử hành lễ thánh Carôlô Lwanga và cácbạn tử đạo tại Uganda [1886)]. Thánh Vịnh tuần 1. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 5,12-15; 2Côrintô 4,6-11. Phúc Âm: Marcô 2,23 – 3,6.

   07g30: THÁNH LỄ TRỌNG THỂ MỪNG CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

20-04

04/06

X

Thứ hai tuần 9 thường niên. Bài đọc: 2 Phêrô 1,2-7. Phúc Âm: Marcô 12,1-12

 HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ MỞ RỘNG

     - 19g30: Chầu Thánh Thể

     - 20g00: Họp HĐMVGX Mở Rộng

   Bao gồm tất cả mọi thành viên đang phục vụ trong các Ban ngành đoàn thể  trong Giáo xứ:

  - Ban Thường Vụ.

  - Ban Điều Hành các Giáo Khu (CácTrưởng, Phó Khu...)

 - Ban Điều Hành các Hội Đoàn

  - Ban Điều Hành các Ban ngành Phục Vụ :

  - Giới Trẻ - Thiếu Nhi - Ca đoàn - Phụng Vụ - Trật tự - Caritas. v.v...

21-04

05/06

Đỏ

Thứ ba. THÁNH BÔNIFATIÔ, GIÁM MỤC, TÔNG ĐỒ NƯỚC ĐỨC, TỬ ĐẠO [754]. Lễ kính. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 26,19-23. Phúc Âm: Gioan 15,14-16a.18-20.

22-04

06/06

X

Thứ tư tuần 9 thường niên. Thánh Norberto, giám mục. Bài đọc: 2 Timôthêô 1,1-3.6-12. Phúc Âm: Marcô 12,18-27.

 10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                           XUẤT CƠM TỪ THIỆN

23-04

07/06

X

Thứ năm đầu tháng tuần 9 thường niên. Bài đọc: 2 Timôthêô 2,8-15. Phúc Âm: Marcô 12,28b-34

24-04

08/06

Tr

Thứ sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Bài đọc: Ôsê 11,1.3-4.8a.c-9; Êphêsô 3,8-12.14-19. Phúc Âm: Gioan 19,31-37.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

- 17g30: MỪNG BỔN MẠNG GĐPTTTCG. XỨ ĐOÀN THIÊN ÂN

25-04

09/06

Tr

Thứ bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ. Lễ nhớ. Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh [khoảng năm 306]. Bài đọc: 2 Timôthêô 4,1-8 (hay Isaia 61,9-11). Phúc Âm: Luca 2,41-51.

26-04

10/06

X

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 2. Bài đọc: Sáng Thế 3,9-15; 2 Côrintô 4,13 - 5,1. Phúc Âm: Marcô 3,20-35.

27-04

11/06

Đỏ

Thứ hai. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 11,21b-26;13,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 10,6-13 (hay Mátthêu 5,1-12)

28-04

12/06

X

Thứ ba tuần 10 thường niên. Bài đọc: 1 Vua 17,7-16. Phúc Âm: Mátthêu 5,13-16.

29-04

13/06

Tr

Thứ tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1231]. Lễ nhớ. Bài đọc: 1 Vua 18,20-39. Phúc Âm: Mátthêu 5,17-19.

 10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                           XUẤT CƠM TỪ THIỆN

30-04

14/06

X

Thứ năm tuần 10 thường niên. Bài đọc:1 Vua 18,41-46. Phúc Âm : Mátthêu 5,20-26.

         - CARITAS THIÊN ÂN CHIA SẺ BÁC ÁI MIỀN TÂY

-----------------------

                            THÁNH LỄ TẠ ƠN

 "SUY TÔN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA".

     Do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự.

     Vào lúc 15h00     Ngày Thứ Năm  (14/06/2018)

                             ---------o0o---------

             Chương trình Thánh Lễ :

             - 14h00 : Nguyện kinh

             - 15h00 : Thánh Lễ.

                        Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.

01-05-Mậu Tuất

15/06

X

Thứ sáu tuần 10 thường niên. Bài đọc: 1 Vua 19,9a.11-16. Phúc Âm: Mátthêu 5,27-32.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

02-05

16/06

X

Thứ bảy tuần 10 thường niên. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. Bài đọc: 1 Vua 19,19-21. Phúc Âm: Mátthêu 5,33-37.

03-05

17/06

X

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thanh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Êzêchiel 17,22-24;2 Côrintô 5,6-10. Phúc Âm: Marcô 4,26-34.

04-05

18/06

X

Thứ hai tuần 11 thường niên. Bài đọc: 1 Vua 21,1-16. Phúc Âm: Mátthêu 5,38-42.

05-05

19/06

X

Thứ ba tuần 11 thường niên. Hoặc thánh Romualđô, viện phụ, sáng lập dòng [1027]. Bài đọc: 1 Vua 21,17-29. Phúc Âm: Mátthêu 5,43-48.

06-05

20/06

X

Thứ tư tuần 11 thường niên. Bài đọc: 2 Vua 2,1.4b.6-14. Phúc Âm: Mátthêu 6,1-6.16-18.

 10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                           XUẤT CƠM TỪ THIỆN

07-05

21/06

Tr

Thứ năm. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ [1591]. Lễ nhớ. Bài đọc: Huấn Ca 48,1-14. Phúc Âm: Mátthêu 6,7-15.

08-05

22/06

X

Thứ sáu tuần 11 thường niên. Hoặc thánh Paulinô, giám mục Nôla [431]. Hoặc thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo [1535] và thánh Tôma More, tử đạo [1535]. Bài đọc: 2 Vua 11,1-4.9-18.20. Phúc Âm: Mátthêu 6,19-23.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

09-05

23/06

X

Thứ bảy tuần 11 thường niên. Bài đọc: 2 Biên Niên Sử 24,17-25. Phúc Âm: Mátthêu 6,24-34.

Chiều: Lễ Vọng SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

10-05

24/06

Tr

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Bài đọc: Isaia 49,1-6; Công Vụ Tông Đồ 13,16.22-26. Phúc Âm: Luca 1,57-66.80.

Mừng Bổn Mạng Cha Cố Gioan Baotixita và kỷ niệm 13 Năm Linh Mục Cha Chánh Xứ Giuse (24.06)

11-05

25/06

X

Thứ hai tuần 12 thường niên. Thánh Vịnh tuần 4. Bài đọc: 2 Vua 17,5-8.13-15a.18. Phúc Âm: Mátthêu 7,1-5.

12-05

26/06

X

Thứ ba tuần 12 thường niên. Bài đọc: 2 Vua 19,9b-11.14-21.31-35a.36. Phúc Âm: Mátthêu 7,6.12-14.

13-05

27/06

X

Thứ tư tuần 12 thường niên. Hoặc thánh Cyrillô, giám mục Alexanđria, tiến sĩ Hội Thánh [444] . Bài đọc: 2 Vua 22,8-13;23,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 7,15-20.

 10g30-11g30: CARITAS CHIA SẺ

                           XUẤT CƠM TỪ THIỆN

14-05

28/06

Đỏ

 Thứ năm. Thánh Irênê, giám mục Lyon, tử đạo [khoảng năm 202]. Lễ nhớ. Bài đọc: 2 Vua 24,8-17. Phúc Âm: Mátthêu 7,21-29.

15-05

29/06

Đỏ

Thứ sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 12,1-11; 2 Timôthê 4,6-8.17-18. Phúc âm: Mátthêu 16,13-19.

Từ 06g00 sáng: Caritas chia sẻ 100 ổ bánh mì thịt cho người khó khăn trên đường phố. 

       - 17g30: MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU PHERO

16-05

30/06

X

Thứ bảy tuần 12 thường niên. Hoặc các thánh Tử Đạo tiên khởi của Giáo Đoàn Rôma. AC 2,2.10-14.18-19. Phúc Âm: Mátthêu 8,5-17.

17-05


      

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 3
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday738
mod_vvisit_counterYesterday3055
mod_vvisit_counterThis week738
mod_vvisit_counterLast week21542
mod_vvisit_counterThis month51357
mod_vvisit_counterLast month74961
mod_vvisit_counterAll days2376313

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2019

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62