THƯ MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN | Tháng 12/2021 [ HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH ]