Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Chương trình tĩnh tâm linh mục 2020

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐT: (84.28) 3930 3828
E.mail: tgmsaigon@gmail.com

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16.10.2020

Kính gởi: Quý cha Hạt trưởng trong Tổng Giáo phận Thành phố HCM

Kính Cha Hạt Trưởng,

Quý cha trong giáo phận sẽ tĩnh tâm từ thứ Hai 23 tháng 11 cho đến thứ Sáu 27 tháng 11 năm 2020, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh giảng phòng.

Hôm tháng 7, văn phòng đã nhận được danh sách đăng ký của 11/14 hạt, nếu có gì thay đổi xin cho văn phòng chúng con biết để cập nhật danh sách (các cha mới thuyên chuyển văn phòng chúng con sẽ điều chỉnh). Xin gởi quý cha chương trình tĩnh tâm.

Còn ba Hạt chưa đăng ký là Bình An, Saigon- Chợ Quán, Xóm Mới, xin cha Hạt trưởng vui lòng gởi danh sách quý cha tham dự tĩnh tâm cho văn phòng chúng con sớm.

Xin chân thành cám ơn cha Hạt trưởng.

Kính chào cha.

Chưởng Ấn Tòa Tổng Giám mục
(đã ký và đóng dấu)

Phêrô KIỀU CÔNG TÙNG

Chuong trinh Tinh Tam LM-2020 Pdf

Thu tinh tam 2020 Pdf