CHIA SẺ SUẤT CƠM TỪ THIỆN THỨ TƯ HÀNG TUẦN

Nhóm Caritas GX Thiên Ân chuẩn bị suất cơm từ thiện thứ tư hàng tuần từ 10h đến 11h 30 hàng tuần cho những người khó khăn.

Những phần gạo và mì tôm chia sẻ cho những gia đình khó khăn.

 

Chuẩn bị suất cơm