GIÁO XỨ THIÊN ÂN. GP SAIGON: RAO HÔN PHỐI THÁNG 05-2022

Rao lấn 1 ngày 24/04/2022.
Rao lần 2 ngày 0105/2022.
Rao lần 3 ngày 08/05/2022
Bên nam: Anh Giuse Huỳnh Kim Phát.
Sinh ngày 08/09/1997 tại Saigon .
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Russeykeo – Giáo Phận Xuân Lộc
Trước đã ở Giáo Xứ Thiên Ân GP Saigon
Con ông: Anton Huỳnh Kim Thạch và bà Maria Nguyễn Thị Dung.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Phạm Thị Thanh Thảo ( dự tòng )
Sinh ngày 13 tháng 11 năm 1999 tại Đồng Nai.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ :Russeykeo – Giáo Phận Xuân Lộc
Con ông:Phạm Xuân Thu  và bà Nguyễn Thúy Nhật Phượng..

Rao lấn 1 ngày 24/04/2022.
Rao lần 2 ngày 0105/2022.
Rao lần 3 ngày 08/05/2022
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Mạnh Tuấn.
Sinh ngày 26 tháng 04 năm 1991 tại Saigon .
Hiện đang ở tại: Giáo XứThiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Nguyễn Văn Vượng và bà Maria Bùi Thị Kim Hồng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Triệu Mai Liên
Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1991 tại Kiên Giang.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông:Phaolo Triệu Văn Võ  và bà Maria Nguyễn Thị Lan.

Rao lấn 1 ngày 08/05/2022.
Rao lần 2 ngày 1505/2022.
Rao lần 3 ngày 22/05/2022
Bên nam: Anh Giuse Lê Xuân Hải.
Sinh ngày 29/07/1987 tại Saigon .
Hiện đang ở tại: Giáo XứThiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Giuse Lê Văn Quang và bà Matta Trần Thị Tuyết Dung..
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Rosa Phạm Thị Hồng Ngọc.
Sinh ngày 01/04/1993 tại An Giang.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông:Phạm Văn Sơn  và bà Lưu Thị Cước.

Rao lấn 1 ngày 08/05/2022.
Rao lần 2 ngày 1505/2022.
Rao lần 3 ngày 22/05/2022
Bên nam: Anh Giuse Lê Văn Sự.
Sinh năm 1987 tại.
Hiện đang ở tại: Giáo XứThiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông: Phan Tri và bà Châu Thị Phụng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Phạm Thiên Duyên.
Sinh năm 1988. tại
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Gia Yên – Giáo Phận Xuân Lộc
Con ông:Giuse Phạm Văn Long  và bà Maria Trần Thị Lệ.

Rao lấn 1 ngày 08/05/2022.
Rao lần 2 ngày 1505/2022.
Rao lần 3 ngày 22/05/2022
Bên nam: Anh Phero Huỳnh Ngọc Sư.
Sinh ngày 08/09/1982 tại.Ninh Thuận
Hiện đang ở tại: Giáo XứThiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Trước ở Giáo Xứ Hưng Lợi – Giáo Phận Nha Trang
Con ông: Phero Trần Ngọc Tam và bà Anna Nguyễn Thị Vay.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Trang.
Sinh ngày 19/10/1996 tại Saigon
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Gia Yên – Giáo Phận Xuân Lộc
Trước ở Giáo Xứ Phú Hòa Giáo Phận Saigon
Con ông:Giuse Nguyễn Quốc Tuấn và bà Maria Huỳnh Thị Thúy Anh.

Rao lấn 1 ngày 15/05/2022.
Rao lần 2 ngày 2205/2022.
Rao lần 3 ngày 29/05/2022
Bên nam: Anh Ngô Minh Quang ( dự tòng ).
Sinh ngày 24/02/1995 tại.Saigon
Hiện đang ở tại:
Con ông: Ngô Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Phương Thảo.
Sinh ngày 24/12/1996 tại Khánh Hòa
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon
Con ông:Phero Nguyễn Công Viên Tuấn và bà Isave Lê Thị Trâm.

Rao lấn 1 ngày 22/05/2022.
Rao lần 2 ngày 2905/2022.
Rao lần 3 ngày 05/06/2022
Bên nam: Anh Giuse Nguyễn Quốc Toản.
Sinh năm 2000 tại.Nam Định
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ An Nghĩa – Giáo Phận Bùi Chu
Con ông: Gioan Kim Nguyễn Văn Vụ và bà Maria Vũ Thị Mùi.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Maria Nguyễn Thị Hoa.
Sinh năm 2000 tại Nam Định.
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tây Đường – Giáo Phận Bùi Chu
Con ông:Gioan Nguyễn Văn Liên và bà Rosa Vũ Thị Tâm.

Rao lấn 1 ngày 22/05/2022.
Rao lần 2 ngày 2905/2022.
Rao lần 3 ngày 05/06/2022
Bên nam: Anh Mattheu Trần Đinh Xuân Vinh.
Sinh ngày 10/12/1993 tại.Nha Trang
Hiện đang ở tại: Giáo Xứ Thiên Ân – Giáo Phận Saigon.
Con ông: Trần Xuân Quang và bà Đinh Thị Phòng.
XIN KẾT BẠN VỚI.
Bên Nữ: Chị Anna Phạm Thị Quỳnh Anh.
Sinh ngày 13/01/1993 tại Saigon
Hiện đang ở tại Giáo Xứ Tân Việt – Giáo Phận Saigon.
Con ông:Dominico Phạm Văn Chín và bà Anna Trần Thị Nhung.

Ai biết các anh chị trên có điều gì ngăn trở theo giáo luật
Xin trình báo lại cho Cha chánh xứ.
Chân thành cám ơn,