Giáo huấn vui – Kỳ 1: số 1-7 Gaudete et Exsultate

GIÁO LÝ – ĐỨC TIN

Giáo huấn vui – Kỳ 1: số 1-7 Gaudete et Exsultate

Đây là chuyên mục mới của Đài Vatican News Tiếng Việt. Đài Vatican News Tiếng Việt sẽ gởi đến thính giả toàn bộ tông huấn Gaudete et Exsultate trong mục Giáo Huấn Vui vào mỗi thứ Năm hằng tuần. Bình thường nghe nói tới giáo huấn là thấy khô như cơm cháy rồi, nên Vatican News cố gắng trình bày toàn bộ giáo huấn nhưng cũng không thiếu phần hài hước, vui tươi…


Văn Yên SJ
Nguồn: Đài Vatican News Tiếng Việt