Ảnh Nghệ Thuật: Ánh Sáng

“Ngài ánh sáng dân ngoại!
Là vinh quang chói ngời!
Dân bước trong đêm tối!
Đã thấy ánh hào quang!”