BÁI HÁT PROTECT ALL LIFE. TRONG DỊP ĐỨC THÁNH CHA ĐẾN NHẬT BẢN