BAN THÁNH NHẠC GIÁO XỨ THIÊN ÂN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN THÁNH NHẠC NHIỆM KỲ 2024 – 2028

 Giáo Xứ Thiên Ân: Vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2023, tại Văn Phòng Giáo Xứ, Ban Thánh Nhạc Giáo Xứ Thiên Ân tổ chức buổi họp bầu Trưởng Ban Thánh Nhạc nhiệm kỳ 2024 -2028. Cha chánh xứ Phero Nguyễn Văn Tâm chủ trì buổi họp, có đại diện Ban Thường Vụ HĐGX là Ông Giacobe Vũ Ngọc Quang phó nội vụ, Ông Đôminicô Trần Hùng Nam ban truyền thông giáo xứ, và đại diện 08 ca đoàn gồm có 14 anh chị em là ban điều hành các ca đoàn. Các anh chị em đã nhất trí giơ tay biểu quyết bầu chọn Ông Đôminicô Trần Hùng Nam làm trưởng Ban Thánh Nhạc có sự chứng kiến của Cha chánh Xứ và đại diện Ban Thường Vụ. Các ca ca đoàn cũng nhất trí chọn Cha chánh Xứ Phero làm cha linh hướng cho ban Thánh Nhạc.
  Ông Đôminicô Trần Hùng Nam đã chấp nhận lời mời cộng tác cùng với các ca đoàn sẽ giúp các ca đoàn trong công việc về Thánh Nhạc của giáo xứ, và cám ơn Cha chánh xứ, Ban Thường Vụ đã chọn ông làm trưởng Ban Thánh Nhạc. được biết lần bầu chọn này các ca đoàn không chọn người trong các ca đoàn mà chọn người không tham gia ca đoàn để công việc phân chia hát lễ trong giáo xứ được dễ dàng hơn cho các ca đoàn.
  Buổi họp kết thúc lúc 21 giờ 30 cùng ngày.
DANH SÁCH 08 CA ĐOÀN GIÁO XỨ THIÊN ÂN.
1- Ca Đoàn Thánh Cecilia.
2- Ca Đoàn Thánh Phanxico Xavie.
3- Ca Đoàn Thánh Têrêsa thành Avila.
4- Ca Đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả.
5- Ca Đoàn Thánh Giuse.
6- Ca Đoàn Thánh Maria Goretti.
7- Ca Đoàn Thánh Gia Thất. ( phụ trách hát lễ tại nhà nguyện Cha Cố )
8- Ca Đoàn Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ( ca đoàn của thiếu nhi ).

VÀI HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỌP


Ảnh: Trung Nguyễn