Bản tin Hiệp hành #12 | Đức Mẹ Maria và Thượng Hội Đồng

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa nhắc lại thời điểm cầu nguyện kính Đức Mẹ mà Ban Tổng thư ký của Thượng Hội đồng đang xúc tiến và lên kế hoạch vào Thứ Tư tới, ngày 31 tháng 5 để phó thác Đại hội Thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.

  Ban Tổng thư ký của Thượng hội đồng đã liên lạc với tất cả các giáo phận trên thế giới, mời gọi họ tổ chức những giờ phút cầu nguyện tại các đền thánh Đức Mẹ quốc gia trong tháng này. Hơn 40 Hội đồng Giám mục đã tham gia sáng kiến ​​với hơn một trăm đền thờ hoặc điểm cầu nguyện với Đức Mẹ được giới thiệu.