Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện giới thiệu cơ cấu mới

Vatican News – Hôm 14/9/2022, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã giới thiệu cơ cấu mới và xin các tín hữu cầu nguyện cho sứ vụ của Bộ.

Cơ cấu mới này tuân theo Tông hiến “Praedicate Evangelium – Các con hãy loan báo Tin Mừng”, theo đó, Đức Thánh Cha Phanxicô giao trách nhiệm cho Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện giúp thăng tiến “con người và phẩm giá con người được Thiên Chúa ban cho, nhân quyền, sức khỏe, công lý và hòa bình”.

Theo nghĩa này, trong một tuyên bố, cơ quan của Toà Thánh viết: “Sứ vụ của chúng tôi là giúp đỡ và hỗ trợ Đức Thánh Cha và các giám mục trên thế giới”.

Tuyên bố viết tiếp: “Bổn phận hàng ngày của chúng tôi là lắng nghe, đối thoại và suy tư theo cách hiệp hành; phân định, đề xuất và hỗ trợ các phản ứng hiệu quả nhằm nỗ lực phục vụ cho sự phát triển con người toàn diện; cung cấp kết quả cho các Giáo hội địa phương và làm cho tin tức được chia sẻ rộng rãi”.

Để thực hiện sứ vụ, cơ cấu mới của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện có ba phân bộ: 1) Lắng nghe-Đối thoại: Là cầu nối hai chiều với Giáo hội địa phương và các thừa tác vụ khác nhau của Giáo hội để thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện; 2) Nghiên cứu-Suy tư: Phân bộ này sẽ giải thích kỷ luật cần thiết và học thuyết xã hội Công giáo được áp dụng cho những thách đố trong việc tìm kiếm câu trả lời; 3) Truyền thông: Phân bộ này soạn thảo tài liệu hoặc đề xuất cụ thể và hữu ích, sau đó chia sẻ với cộng đoàn qua truyền thông.

Ba phân bộ này được hỗ trợ bởi một ban thư ký chung, đánh giá và lập kế hoạch; quản trị và các dịch vụ chung.

Tuyên bố kết thúc với lời mời gọi xin các tín hữu cầu nguyện cho sứ vụ của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện.