BTV/HĐMVGX – KHÓA IV (2015-2019)

 Lễ Các Thánh Tử Đạo VN – HĐMV/GX  Khóa IV Tuyên Hứa 

HĐMV/GX  KHÓA IV (2015-2019)

 

 

BTV/HĐMVGX  KHÓA IV (2015-2019)
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THIÊN ÂN
KHÓA IV – NHIỆM KỲ 2015 – 2019 (2016 – 2020)

TT

Tên Thánh – Họ và Tên

Phụ trách

Năm sinh

Địa chỉ

Điện thoại

1

Gioan Maria Ngô Minh Hành

Chủ tịch HĐMVGX

1948

160 Lê Niệm

0988963660

2

Phaolô Vũ Kim Anh

Phó nội vụ

1961

79/9/24 Phú Thọ Hòa

0984429907

3

Giacôbê Vũ Ngọc Quang

Phó ngoại vụ

1967

40 Trần Thủ Độ

0903886493

4

J.B Nguyễn Viết Quang

Thư ký HĐMVGX

1950

32 Nguyễn Nhữ Lãm

01649034712

5

Matta Võ Thị Kim Liên

Thủ quỹ HĐMVGX

1962

350 Nguyễn Sơn

0983232465

6

Micae Nguyễn Văn Tiềng

Trưởng GH Martinô

1948

92 Bình Long

0989019146

7

J.B Trần Văn Ri

Trưởng GH Chư Thánh

1955

 

5 đường 5A BHH

0978137842

8

Phaolô Hoàng Văn Huyền

Trưởng GH Mông Triệu

1965

239 Quách Đình Bảo

0903374844

9

Phaolô Lê Viết Đức

Trưởng GH Phaolô

1957

358/9 Bình Long

0907400434

10

Giuse Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng GH Phêrô

1966

60 Lê Cảnh Tuân

0908282336

11

Đaminh Nguyễn Văn Tánh

Trưởng GH Vô Nhiễm

1953

26 đường 1B, BHH

0908063318

12

Giuse Nguyễn Văn An

Trưởng ban Giáo lý

1952

326 Thạch Lam

0902080125

13

Phanxicô Trần Văn Luật

Trưởng ban Phụng vụ

1957

242/64 Thoại Ngọc Hầu

0938089962

14

Giuse Nguyễn Hữu Hồng

Trưởng ban quản lý TS

1945

153 Hiền Vương

38607538

15

Carôlô Nguyễn Văn Minh

Trưởng ban Caritas

1944

268 đường số 8

0902435445

16

Phêrô Nguyễn Duy Kim

Trưởng ban AT-AS

1960

332/42 Thoại Ngọc Hầu

0903953248

17

Tôma Hoàng Nam Thái

Trưởng Ban MVTT

1964

6A Văn Cao

0913646058

18

Phêrô Nguyễn Thanh Liêm

Trưởng ban Trật tự

1966

17/9 đường số 3

0903044436

19

Maria Đoàn Thị Nụ

Trưởng ban Chăm sóc BN

1943

307/6 Thạch Lam

01217093070

20

Têrêsa Maria Dương Thị Nội

Trưởng ban nguyện kinh

1947

449 Vườn Lài

0907985746

21

Phaolô Chu Văn Phương

Trưởng TTV Thánh Thể

1948

144 Lê Thiệt

01223950485

22

Phêrô Nguyễn Văn Việt

Trưởng GĐPTTT

1956

28 đường F5

01647533033

23

Terêsa Nguyễn Thị Minh Hải

Trưởng Các BMCG

1953

01 Văn Cao

0907772304

24

Gioan Maria Ngô Minh Hành

Trưởng GĐ.THĐC 

1948

160 Lê Niệm

0955126356

25

Giuse Nguyễn Văn Hưởng

Trưởng HĐGD Đaminh

1942

175 Lê Thúc Hoạch

0937051654

26

Maria Phạm Thị Lan

Trưởng Legio Mariae

1955

157 Quách Đình Bảo

01279523860

27

Maria Trần Thị Mai

Trưởng cộng đoàn LCTX

1960

42/24/8 đường 5

0907007842

28

Savio Ngô Minh Thiện

Trưởng Giới trẻ

1981

01 Văn Cao

0919000067

29

Phaolô Hoàng Minh Tuấn

Trưởng Thiếu nhi

1989

239 Quách Đình Bảo

0938258946