CA ĐOÀN CHÚA HÀI ĐỒNG GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG 2019

Thánh Lễ Tạ ơn mừng bổn mạng Ca Đoàn Chúa Hài Đồng lần thứ 37 năm 2019

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )