CA ĐOÀN THÁNH GIUSE GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG 19-03-2021

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
19-03-2021
.
BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH GIUSE GIÁO XỨ THIÊN ÂN

2 THANH1