Các Giám mục Anh và xứ Wales kêu gọi tiếp cận an toàn cho người di cư

Vatican News –  Trong một tài liệu mới được công bố, tựa đề “Love the Stranger- Yêu thương người xa lạ”, Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales đưa ra danh sách 24 nguyên tắc cho các chính sách nhập cư dựa trên “giá trị bẩm sinh của mỗi người”.

Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa ra Dự luật Di cư Bất hợp pháp, nhằm ngăn chặn người di cư vượt qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ không an toàn đến Vương quốc Anh. Dự luật còn muốn phá vỡ mô hình kinh doanh của những kẻ buôn người.

Nhận thấy dự luật không tôn trọng nhân phẩm của những người di cư, ngày 14/3, Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales đã cho công bố tài liệu “Yêu thương người xa lạ”. Khẳng định mọi chính sách nhập cư phải dựa trên “giá trị bẩm sinh của mỗi con người”, trong tài liệu các Giám mục đưa ra 24 nguyên tắc cho chính sách nhập cư dựa theo Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo, kêu gọi các nhà hoạch định chính sách phải quan tâm đến nhân phẩm của người di cư và tị nạn.

Cho rằng dự luật vi phạm đạo đức và luật quốc tế, các Giám mục viết: “Không được cho phép các khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc hoặc chủ nghĩa cá nhân ngăn cản chúng ta nhìn nhận nhân loại như một gia đình duy nhất. Xuất phát điểm của chúng ta với tư cách là một xã hội, chúng ta phải nhìn nhận người di cư và người tị nạn là những con người. Chúng ta cần hiểu câu chuyện của họ, lý do họ rời quê hương và hy vọng xây dựng tương lai ở đây”.

Tài liệu nhấn mạnh quyền di cư của mọi người, mặc dù thừa nhận quyền của quốc gia trong việc kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, tài liệu chỉ ra rằng các biện pháp này phải được giới hạn “trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ cộng đồng tiếp nhận”, và “việc kiểm soát di cư phải được thực hiện với lòng trắc ẩn, đặc biệt chú ý đến những người cần rời khỏi đất nước để phát triển và sống xứng nhân phẩm”.

Để ngăn chặn những thảm kịch do di cư, các Giám mục kêu gọi “mở rộng các lộ trình an toàn như chương trình tái định cư, vấn đề thị thực và hành lang nhân đạo, để mọi người có thể thực hiện quyền di cư của mình một cách xứng nhân phẩm và nhân đạo”. Hơn nữa, cần phải ưu tiên tính chất thánh thiêng của sự sống trong tất cả các thỏa thuận nhập cư biên giới, và từ chối các biện pháp khiến mọi người gặp nguy hiểm một cách không cần thiết hoặc từ chối hỗ trợ hợp lý cho những người gặp khó khăn.

Tài liệu kết luận: “Giáo huấn xã hội Công giáo nhìn nhận những tình huống khó xử mà các chính phủ phải đối diện nhưng nhấn mạnh rằng phẩm giá của mỗi và mọi người phải được đặt lên hàng đầu”.

Chào mừng tài liệu này, Đức Hồng Y Vincent Nichols của Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, giải thích rằng “Yêu thương Người xa lạ” là tập hợp của hơn một trăm năm Giáo huấn Xã hội Công giáo, nhằm hướng dẫn cách ứng phó với vấn đề di cư trong nước. Ngài nói: “Mặc dù tài liệu không đề xuất các giải pháp chi tiết cho các vấn đề phức tạp, nhưng rõ ràng tài liệu kêu gọi các thủ tục cho phép tiếp cận an toàn và có kiểm soát, cũng như đối xử công bằng đối với những người xin tị nạn. Các chính sách hiện nay đang thiếu trầm trọng cả hai yêu cầu này”.