Các lớp học miễn phí về thần học và thực hành tính hiệp hành để chuẩn bị Thượng hội đồng 2023

 Vatican News: Từ tháng 7 tới đây, để chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục năm 2023 tại Roma, Giáo hội châu Mỹ Latinh, với sự tài trợ của các Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh, và Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC), sẽ mở các lớp thần học trực tuyến miễn phí cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, để đồng hành với việc đào tạo thần học và thực hành tính hiệp hành.

Chương trình được điều phối bởi các thành viên của ủy ban thần học của Uỷ ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, là những người đang cộng tác với chương trình Formación Continua của Học viện Thần học và Sứ vụ Boston của Dòng Tên.

Chương trình này là dự án đầu tiên của tất cả các tổ chức hợp tác với nhau để hỗ trợ Thượng Hội đồng.

Thông cáo của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á nói rằng “Chúng tôi mời các bạn tham gia vào thử thách tưởng tượng và xây dựng Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba.” Những người “đã được kêu gọi tham gia vào quá trình canh tân Giáo hội” được mời đăng ký và tham gia các khóa học trực tuyến về thần học và thực hành “tính hiệp hành” như một phần của dự án hai năm của Giáo hội.

Các lớp học sẽ bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, với các diễn giả đến từ nhiều nơi trên thế giới, và sẽ được bắt đầu từ tháng tới.

Các môn học sẽ bao gồm các chủ đề về “Sự phân định chung và đưa ra quyết định trong Giáo hội”, “Sự Phân định Chung để xây dựng sự đồng thuận”, “Việc đưa ra quyết định trong Giáo hội” và “Lãnh đạo và quản trị trong Giáo hội.”

“Thượng hội đồng về tính hiệp hành,” có chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ,” là một tiến trình kéo dài hai năm do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng vào tháng 10/2021.

Tiến trình này giúp cho các nhà lãnh đạo Giáo hội cộng tác và tham khảo ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa, và ngay cả những người có niềm tin đối nghịch với Giáo hội Công giáo. Nó nhằm “tạo cơ hội cho toàn thể Dân Chúa cùng nhau phân định cách tiến bước trên con đường trở thành một Giáo hội hiệp hành hơn về lâu dài”. (Licas 03/06/2022)