Các vi phim hồ sơ giáo xứ Công giáo Philippines từ hơn 400 năm được tặng cho Đại học Thánh Tôma ở Manila

Vatican News –  Hội đồng Giám mục Philippines đã chuyển các bản vi phim chứa những thông tin được ghi chép tỉ mỉ, bao gồm lễ rửa tội, đám cưới và đám tang từ đầu những năm 1600 đến nay tại các giáo xứ trên khắp đất nước, cho Đại học Santo Tomas ở Manila, để các nhà nghiên cứu và học giả có thể sử dụng.

Đại học Công giáo Santo Tomas (UST) ở Manila, được các tu sĩ Đaminh thành lập vào năm 1611, là trường đại học Công giáo lâu đời nhất ở Châu Á.

Các hồ sơ được Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô thực hiện và họ đã tặng chúng cho Hội đồng Giám mục Philippines.

Đức cha Pablo Virgilio David, giám mục của Kalookan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cảm ơn trường đại học đã nhận trách vụ bảo quản các tài liệu quan trọng này. Đức cha David cho biết, việc chuyển các tài liệu sang Đại học Santo Tomas sẽ “giúp các dữ liệu có thể được tiếp cận dễ dàng hơn cho công việc nghiên cứu.”

Trong buổi lễ chuyển giao, Viện trưởng Đại học Santo Tomas, Cha Richard G. Ang, đã cảm ơn Hội đồng Giám mục Philippines về món quà, đồng thời nhắc lại sự sẵn sàng của trường đại học để giúp đỡ Giáo hội Philippines.

Đại học Santo Tomas có một trong những văn khố lâu đời nhất Philippines, ưu tiên lựa chọn, bảo tồn và khả năng tiếp cận tài liệu để tìm kiếm tư liệu lịch sử.

Theo Chứng thư Quyên tặng được ký vào thứ ba, trường đại học sẽ đảm bảo rằng các tài liệu được đặt trong một môi trường được kiểm soát và được xử lý và sử dụng đúng cách.

Đại học cũng sẽ đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu, bao gồm sinh viên tốt nghiệp, giáo sư, các nhà nghiên cứu phả hệ, nhà báo và các học giả khác có thể truy cập nội dung, đồng thời tuân thủ các quy định của Đạo luật bảo mật dữ liệu. (AsiaNews 31/03/2023)