Cáo Phó Linh Mục Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng, chánh xứ Tân Hương