CHỈ CÒN NĂM NGHỊ PHỤ CÔNG ĐỒNG VATICAN II CÒN SỐNG

Đài Chân Lý Á Châu– Trong số 3.058 Nghị phụ tham dự bốn khóa họp của Công đồng chung Vatican II, từ năm 1962 đến năm 1965, hiện nay chỉ có năm người còn sống.

Đó là Đức cha José de Jesus Sahagún de la Parra bên Mêhicô 100 tuổi. Ngài thụ phong giám mục năm 1961 và tham dự khóa đầu tiên, khóa ba và bốn của Công đồng. Vị thứ hai là Đức cha Luigi Betazzi, Giám mục giáo phận Ivrea, bắc Ý, 99 tuổi, tham dự khóa hai, ba và bốn của Công đồng. Thứ ba là Đức cha Victorino Doãn Cung Hy (Youn Kong-Hi), Tổng giám mục giáo phận Quang Châu (Kwangju), Nam Hàn, 94 tuổi, tham dự khóa hai, ba và bốn). Thứ tư là Đức Tổng giám mục Alphongso Mathias, Ấn Độ, 90 tuổi, dự hai khóa sau cùng của Công đồng. Thứ năm là Đức Hồng y Francis Arinze, 90 tuổi người Nigeria, tham dự khóa bốn. Đức Hồng y nguyên là Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

Trong số 3.058 nghị phụ Công đồng từ năm 1962 đến 1965, có 108 hồng y, năm Thượng phụ, 534 Tổng giám mục và 2.171 giám mục, 12 Viện phụ Đan viện biệt hạt, 16 vị Giám hạt tòng thổ, 65 vị Phủ doãn Tông tòa và 129 Bề trên Tổng quyền dòng tu.

Ngoài ra, có hơn 450 chuyên viên Công đồng, hơn 50 dự thính viên và 106 quan sát viên không Công giáo tại Công đồng.

 (Kai 10-10-2022)