CHỈNH TRANG LẠI NHÀ NGUYỆN NƠI CHA CỐ Ở TRƯỚC ĐÂY

Cha chánh xứ Phero GX Thiên Ân đang cho chỉnh sửa lại nhà nguyện nơi Cha Cố Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc ở khi còn sống và cũng là lớp học tình thương dành cho những con em những gia đình nhập cư có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học này do Cha Cố thành lập.


Cung Thánh được chỉnh lại hướng ra phía sân để cộng đoàn tham dự thánh lễ nhìn thẳng vào.


Thợ sát chuẩn bị làm cửa nới rộng cửa chính

Mở rộng cửa chính.


Hai bộ cửa mở rộng nhìn vào cung thánh thoáng hơn.

Ngày 14/03/2021 hoàn thiện.