Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục, một sứ vụ mà ngài xem như là mục tử đồng hành với đàn chiên và mong muốn tìm những con chiên lạc.

Bốn ngày sau đó là ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ mừng sinh nhật 83 tuổi.

Đức Tổng Giám Mục Jose H. Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã gửi thư cho các giám mục và xin các ngài khuyến khích giáo dân mừng dịp kỷ niệm này bằng những lời cầu nguyện đặc biệt và những ý cầu nguyện trong các Thánh lễ.

Hai ý cầu nguyện được Đức Tổng Giám Mục đưa ra trong thư là:

– Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô khi chúng ta cử hành 50 năm linh mục của ngài. Xin Chúa Giêsu Thượng Tế tiếp tục canh tân gia tăng và củng cố nơi ngài các ơn đã nhận được trong ngày chịu chức linh mục khi ngài thực hiện thừa tác vụ thánh trong Giáo hội.

– Xin cho gương mẫu của nhiều năm trung thành trong chức linh mục của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả các linh mục, và thức tỉnh nơi giới trẻ lời kêu gọi phục vụ trong Giáo hội để cứu rỗi các linh hồn

Thư của Đức cha chủ tịch cũng được đính kèm với một lời cầu nguyện sau đây có thể được sử dụng trong Thánh lễ hay trong giờ Kinh Phụng vụ. Đức cha cũng khuyến khích các tín hữu dùng bất cứ lời cầu nguyện nào khác thích hợp để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Lạy Cha là Đấng thương xót, / chúng con đến trước Cha với lòng biết ơn / vì 50 năm linh mục của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, / người mà Cha đã chọn làm đấng kế vị thánh Phêrô. / Xin ban ơn Thánh Thần trợ giúp ngài / để ngài có thể tiếp tục rao giảng Tin Mừng với lòng nhiệt thành linh mục / và lãnh đạo giáo hội với sự khôn ngoan, sức mạnh và lòng can đảm. / Xin cho tấm gương phục vụ lâu dài và trung thành của ngài / là nguồn cảm hứng cho các linh mục và tất cả tín hữu của Cha. / Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.

Đức cha chủ tịch nhấn mạnh rằng việc cử hành Thánh lễ “sẽ là rất thích hợp để mừng 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha Phanxicô.”
Nguồn: Vietcatholic News