Chúa Nhật IV Thường Niên

Chúa Nhật IV Thường Niên
Khiêm tốn, khó nghèo trước mặt Chúa
Nhập Lễ
Hồn Tôi Ơi

Ca Nhập Lễ CN 4 TN
Đáp Ca
Tv. 145: 7, 8-9a, 9bc-10
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ.
Phúc Thay Ai Nghèo Khó
Phúc Cho Người Khó Nghèo
Tinh Thần Nghèo Khó
Dâng Lễ

Cùng Tiến Dâng
Của Lễ Dâng Cha
Hiệp Lễ
Mt. 5: 1-12a
Bài Ca Hạnh Phúc
Bài Ca Trên Núi
Bát Phúc
Bát Phúc
Phần Thưởng Cao Quý
Phần Thưởng Trên Trời
Phúc Thật Hạnh Phúc
Phúc Thay
Phúc Thay
Phúc Cho Ai
Tám Mối Phúc Thật
Tám Mối Phúc Thật
Trông Cậy Chúa
Hiến Chương Nước Trời
Kết Lễ

Kinh Hòa Bình