Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A.

Chúa Nhật VI Thường Niên
Luật pháp Chúa kiện toàn luật cũ
Nhập Lễ
Ca Nhập Lễ CN 6 TN

Cung Thánh Huyền Linh
Đáp Ca
Tv. 118: 1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.
Chúa Nhật 6 Thường Niên
Phúc Đức Cho Người
Dâng Lễ

Con Muốn Dâng

Dâng Đời Tình Thương
Hiến Lễ Giao Hòa
Lễ Vật Tình Yêu
Hiệp Lễ
Mt. 5: 17-37
Lắng Nghe Lời Chúa
Lắng Nghe Lời Chúa
Xin Biến Đổi Con
Đừng Tưởng…
Luật Chúa Kiện Toàn
Kết Lễ
Trong An Bình