CHÚA VÀ CON. SÁNG TÁC : LM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG. TRÌNH BÀY : SR XOAN NGUYỄN SDC. MV THÁNH CA

CHÚA VÀ CON.
SÁNG TÁC : LM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG.
TRÌNH BÀY : SR XOAN NGUYỄN SDC.
MV THÁNH CA