CHƯƠNG TRÌNH MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ THIÊN ÂN. BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 01/05/2024

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LÊ
KÍNH THÁNH GIUSE THỢ – BÓN MẠNG GIÁO XỨ THIÊN ÂN
BÓN MẠNG HỘI ĐỎNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
(ngày 01-05-2024)

Thứ tư ngày 01-05-2024:
NGÀY GIÁO XỨ CHẦU LƯỢT THAY GIÁO PHẬN:
Các giáo họ và các đoàn thể thay phiên chầu thánh thể trong nhà thờ từ 7h00 đến
16h00
* Đặt Minh thánh Chúa
* 07h00- 8h00: Hội đoàn Legio Marlae
* 08h00-9h00: Giáo Họ Phêrô
* 09h00-10h00: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
* 10h00-11h00: Giáo Họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
* 11h00-12h00: Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo – GĐÐ Phạt Tạ Thánh Tâm
* 12h00-13h00: Giáo Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm – GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
* 13h00-14h00: Giáo Họ Thánh Martino.
* 14h00-15h00: Giáo Họ Đức Mẹ Mông Triệu – HĐGD Đa Minh
* 15h00-16h00: Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót
* 16h00- 16h30: Giờ chầu chung của giáo xứ (phụ trách bà Loan CĐLTX)
* Châu kết thúc Ban phép lành
> 17h00: Rước kiệu Thánh Giuse
> 17h15: Dâng hoa kính Đức Mẹ
> 17h45: Thánh lễ
> Sau thánh lễ tiệc liên hoan tại nhà sinh hoạt Giáo Xứ.

Kinh mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho giáo xứ được bình an, cho công việc trùng tu Nhà Thờ được thuận lợi tốt đẹp.