Chương trình Tông du của ĐTC đến CHDC Congo và Nam Sudan

Chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan. Một số sự kiện được truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt.
 

Tất cả các sự kiện đều được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube của Vatican News Tiếng Việt nhưng không có thuyết minh, trừ
3 sự kiện dưới đây sẽ được truyền hình và thuyết minh tiếng Việt:

– 1. Thánh Lễ ngày 1/2 (15:30 giờ VN),

– 2. Gặp gỡ giới trẻ ngày 2/2 (15:30 giờ VN),

– 3. Thánh Lễ và Kinh Truyền Tin ngày 5/2 (13:45 giờ VN)

Chương trình chi tiết:

 

Thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2023
ROMA – KINSHASA

Giờ
Việt Nam

Truyền hình

07:55

Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Kinshasa

 

 

 

15:00

Đến sân bay quốc tế “Ndjili” của Kinshasa

 

 

 

15:00

CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC

 

 

 

16:30

NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại “Dinh Quốc gia”

 

 

 

16:45

THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại “Sảnh Tổng thống” của “Dinh Quốc gia”

 

 

 

17:30

GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại vườn của “Dinh Quốc gia”

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Thứ Tư ngày 1 tháng 2 năm 2023
KINSHASA

 

 

09:30

THÁNH LỄ tại Sân bay Ndolo

Bài giảng của ĐTC

15:30

Trực tiếp
Tiếng Việt

16:30

GẶP GỠ CÁC NẠN NHÂN BẠO LỰC CỦA ĐÔNG ĐẤT NƯỚC tại Toà Sứ thần

Diễn văn của ĐTC

 

 

18:30

GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA MỘT SỐ CÔNG VIỆC BÁC ÁI tại Toà Sứ thần

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm 2023
KINSHASA

 

 

09:30

GẶP GỠ GIỚI TRẺ VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại “Sân Vận động các Vị Tử đạo”

Diễn văn của ĐTC

15:30

Trực tiếp
Tiếng Việt

16:30

GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà “Bức Bà Congo”

Diễn văn của ĐTC

 

 

18:30

GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần

 

 

 

 

Thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2023
KINSHASA – JUBA

 

 

08:30

GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC tại trụ sở của HĐGM Congo (CENCO)

Diễn văn của ĐTC

 

 

10:10

NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân Bay Quốc tế “Ndjili” của Kinshasa

 

 

 

10:40

Khởi hành từ Sân bay Quốc tế “Ndjili” của Kinshasa để bay đến Juba

Chuyến thăm tại Sud Sudan được thực hiện cùng với Tổng Giám mục của Canterbury e Vị Điều hành Tổng Công nghị của Giáo hội Scotland

 

 

 

15:00

Đến sân bay quốc tế của Juba

 

 

 

15:00

NGHI THỨC TIẾP ĐÓN

 

 

 

15:45

THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh Tổng Thống

 

 

 

16:15

GẶP CÁC PHÓ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh Tổng Thống

 

 

 

17:00

GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại vườn Dinh Tổng thống

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023
JUBA

 

 

09:00

GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà thánh Têrêsa

Diễn văn của ĐTC

 

 

11:00

GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần

 

 

 

16:30

GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI DI TẢN NỘI ĐỊA tại “Hội trường Tự do”

Diễn văn của ĐTC

 

 

18:00

CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT tại Lăng “John Garang”

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023
JUBA – ROMA

 

 

08:45

THÁNH LỄ tại Lăng “John Garang”

Bài giảng của ĐTC
Kinh Truyền Tin

13:45

Trực tiếp
Tiếng Việt

11:00

NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay quốc tế Juba

 

 

 

11:30

Khởi hành tại sân bay quốc tế Giuba để trở về Roma

 

 

 

17:30

Đến sân bay quốc tế Roma/Fiumicino