CHUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO: CHÚA KHÔNG NHẬN LỜI.

Chúa Không Nhận LờiThời chiến tranh, giao tranh ác liệt diễn ra từng ngày.

Trong gian hầm trú ẩn, cả gia đình đọc kinh cầu nguyện.  Máy bay bỏ bom đâu đó, tiếng nổ còn xa xa. Mẹ lẩm bẩm không ngừng:

– Chúa ơi, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây…

Một lúc sau, tiếng máy bay vần vũ ngay trên đầu, bom nổ gần ngay bên. Mẹ càng hoảng sợ hơn và luôn miệng kêu:

– Lạy Chúa tôi, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu…

Máy bay đi khỏi, mọi người ra khỏi hầm, Bố bảo:

– Cám ơn Chúa đã không nhận lời Mẹ mày, không thôi thì chết hết cả lũ rồi!