CHUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO: CHÚA QUÊN RỒI.

Chúa Quên Rồi

Có một bà cụ kia tuần lễ nào cũng vào gặp cha chánh xứ và trình rằng:

– Thưa cha, Chúa Giêsu có hiện ra với con!

Rất bực mình vì đã mất nhiều thời giờ với bà cụ này, nên một ngày nọ khi bà cụ đến trình thì cha xứ bèn nghĩ ra một kế để bà đừng đến quấy rầy nữa.  Cha bảo bà:

– Lần sau nếu bà có gặp Chúa Giêsu, xin hỏi giùm với Chúa là hồi còn trẻ, cha xứ có lần phạm một tội trọng và mặc dầu đã xưng rồi nhưng cho đến nay trong lòng ngài vẫn ấy náy.  Vậy tội đó là tội gì?

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, cha xứ không thấy bà cụ đến nữa nên trong bụng mừng thầm.  Nhưng đến tuần thứ ba thì bà cụ lại xuất hiện.  Cha xứ lấy làm ngạc nhiên liền hỏi:

– Sao, có phải Chúa Giêsu đã hiện ra với bà không?

Bà cụ đáp: “Thưa phải!”

Cha xứ sợ hãi hỏi: “Thế bà có hỏi giùm điều cha nhờ không?”

Bà cụ trả lời: “Thưa có!”

Cha xứ bắt đầu toát mồ hôi lạnh: “Thế Chúa Giêsu trả lời thế nào?”

Bà cụ thưa: “Chúa nói chúa quên hết rồi!”

Cha xứ: !!!