CHUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO: SAO CHÚA LÀM CON CHIA TRÍ

Chúa Làm Con Chia TríCó một ông thầy giúp xứ rất nghịch ngợm. Một hôm có bà cụ già đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Bà cụ cầu nguyện rất lâu và sốt sắng lắm. Gặp phải lúc ông thầy giúp xứ rảnh rỗi không có việc gì làm, nên nổi hứng muốn chọc phá bà cụ. Ông thầy rón rén đến núp phía sau nhà tạm, rồi lên giọng:

– Này bà cụ, ta là Giêsu đây, bà hãy nói chuyện với ta một chút.

Bà cụ vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Mẹ. Ông thầy nghịch ngợm kia thấy bà cụ không trả lời mình đành lập lại một lần nữa:

– Ta là Chúa Giêsu đây, muốn nói chuyện với bà!

Bà cụ vẫn cứ tỉnh bơ quỳ cầu nguyện với Đức Mẹ. Ông thầy tức mình lắm liền nói to hơn nữa:

– Giêsu muốn nói chuyện với bà, bà có nghe không?

Lúc đó bà cụ mới quay sang phía nhà tạm đáp lại một cách hùng hổ rằng:

– Con đang nói chuyện với Mẹ của Ngài mà tại sao Ngài lại làm con chia trí quá vậy?