CHUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO: VIỆC ĐỀN TỘI CŨNG TĂNG GIÁ

Đền Tội Cũng Tăng Giá

Anh Năm vào tòa xưng tội:– Thưa cha, con xưng tội cách đây 6 tháng, con chỉ phạm có một tội.  Đó là tội ăn cắp xăng của chủ đem đi bán.
Cha ngồi tòa:– Con không chừa được tội ăn cắp xăng hả con. Vậy việc đền tội con phải đọc 100 kinh Kính mừng.Anh Năm khiếu nại:
– Thưa cha, lần trước con cũng xưng tội này cha bắt đọc có 50 kinh thôi, sao lần này con phải đọc gấp đôi hả cha?
Cha xứ:
– Con à, 6 tháng trước Iraq và Mỹ chưa đánh nhau, bây giờ đánh nhau rồi giá xăng đã lên gấp đôi con không biết hay sao?
Anh Năm: ???!!!…