CỘNG ĐOÀN LCTX

I.  Nguồn gốcNgày 22/ 2/1931, tại tu viện Plock (Ba Lan), Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu Helene Faustina Kowalska (1905-1938) và trao cho một Thông điệp vĩ đại về Lòng Thương Xót